Miljødokumentasjon og miljøkrav til byggematerialer

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på byggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen bygningselementer eller -materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Argument

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene. En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg, så lenge forutsetningene er de samme. Det gir også dokumentasjon på andre miljøeffekter, om bygget inneholder helse- og miljøfarlige stoffer eller gir avgassing til inneklima.

Kravformulering: 

For produkter og materialer spesifisert i Tabell 4.23.1 skal det fremlegges dokumentasjon i form av EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht ISO 14025.

Det skal brukes materialer og produkter med maks utslipp av klimagasser som spesifisert i Tabell 4.23.1. Utslippskravet gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht EN15804).

Levert EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht ISO 14025 for materialer og produkter, i tabell 4.23.1, både med og uten utslippskrav, brukes for å vurdere og dokumentere prosjektets klimagassregnskap. EPD brukes i tillegg som dokumentasjon på emisjoner, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og annen miljøinformasjon.

Levert dokumentasjon skal godkjennes av miljøansvarlig hos totalentreprenørens senest to uker før produktet skal brukes, eventuelt leveres i et system som også verifiserer at EPD-en er utarbeidet iht. ISO 14025, EN 15804, tilfredsstiller eventuelle kravsnivåer og er gyldig på tidspunktet produktene blir fremskaffet.

Tabell 4.23.1: Produkter som skal ha EPD med oversikt over utslippskrav der det er satt.
Materialer og produkter Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht EN15804)
Betong B30 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 280 kg CO2-ekv/m3 betong.
Betong B35 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 350 kg CO2-ekv/m3 betong.
Betong B45 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 360 kg CO2-ekv/m3 betong.
Prefabrikkerte betongelementer (slakkarmert og forspent)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 190 kg CO2-ekv/tonn slakkarmert element

Makskrav 250 kg CO2-ekv/tonn forspent element/bjelke
Konstruksjonsstål: valsede profiler (bla. H, I, L, U, T profiler) EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 80 % resirkulert stål
Konstruksjonsstål: hulprofiler EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål
Armeringsstål EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 0,6 kg CO2-ekv/kg armeringsstål
Isolasjon: Mineralull i stenderverk og bjelkelag

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 1,5 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1
Alle innvendige bygningsplater EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 3,0 kg CO2-ekv/m2 plate

 Ved en kompleks konstruksjon og ved sammensetning av ulike materialtyper kan det være tilfeller der enkelte produkt ikke tilfredsstiller utslippskrav på produktnivå som gitt i tabell 4.23.1. Bruk av slike produkt er mulig dersom det kan dokumenteres at totale klimagassutslipp for bygget blir lavere ved å benytte slike produkter enn ved å tilfredsstille alle kravene på produktnivå. Valg av produkter skal i slike tilfeller foretas på byggnivå og ikke på produktnivå (ref kriteriene «Klimagassregnskap» og «Klimagassberegninger (LCA vurderinger) for utvalgte materialelementer») .

Informasjon om kravet: 

EPD må som minimum inneholde følgende livsløpsstadier:

 • A1-A3: Råvareuttak-fabrikkport (ferdig produsert)

 • A4: Transport av produktet til byggeplass eller standard transport av produktet til generelt marked i Norge.

 

For produkter gjelder makskravet summen av klimagassutslipp fra råvarehenting til produktet er ferdigprodusert ved fabrikkport, A1-A3 iht. EN 15804.

Det anbefales at miljøkriteriene ikke bare beskrives i et generelt kapittel i anskaffelsen, men at kriteriene og hvordan de skal oppfylles inkluderes sammen med mengde og andre funksjonskriterier for hver spesifikk produktgruppe/sammen med tekniske krav til de ulike produktene og materialene.

EPD-Norgehar laget en video: EPD-Norge "EPD for Dummies".

For ytterligere beskrivelse av hva en EPD er henvises det til EPD-Norge.

Bruksanvisninger i hvordan tolke EPD-er for følgende produktkategorier er her.

 • Betongelementer og fabrikkbetong

 • Byggevarer

 • Bygningsplater

 • Isolasjon

 • Taktekking

 • Utendørs treprodukter

 • Vinduer

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på byggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen bygningselementer eller -materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Argument

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene. En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg, så lenge forutsetningene er de samme. Det gir også dokumentasjon på andre miljøeffekter, om bygget inneholder helse- og miljøfarlige stoffer eller gir avgassing til inneklima.

Kravformulering: 

Produkter og materialer i Tabell 4.23.2 skal dokumenteres med EPD eller tilsvarende miljødeklarasjon type III iht ISO 14025.

Det skal brukes materialer og produkter med maks utslipp av klimagasser som spesifisert i Tabell 4.23.2. Utslippskravet gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht EN15804).

Levert EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht ISO 14025 for materialer og produkter, i tabell 4.23.2, både med og uten utslippskrav, brukes for å vurdere og dokumentere prosjektets klimagassregnskap. EPD brukes i tillegg som dokumentasjon på emisjoner, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og annen miljøinformasjon.

Levert dokumentasjon skal godkjennes av totalentreprenørens miljøansvarlig senest to uker før produktet skal brukes, eventuelt leveres i et system som også verifiserer at EPD-en er utarbeidet iht. ISO 14025, EN 15804 eller tilsvarende, tilfredsstiller eventuelle kravsnivåer og være gyldig på tidspunktet produktene blir fremskaffet. EPD-en skal være tredjepartssertifisert og signert.

Tabell 4.23.2: Produkter som skal ha EPD med oversikt over utslippskrav der det er satt.
Materialer og produkter Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht EN15804)
Betong B30 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 200 kg CO2-ekv/m3 betong.
Betong B35 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 230 kg CO2-ekv/m3 betong.
Betong B45 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 240 kg CO2-ekv/m3 betong.
Prefabrikkerte betongelementer (slakkarmert og forspent)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 190 kg CO2-ekv/tonn slakkarmert element

Makskrav 250 kg CO2-ekv/tonn forspent element/bjelke
Konstruksjonsstål: valsede profiler (bla. H, I, L, U, T profiler) EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 80 % resirkulert stål
Konstruksjonsstål: hulprofiler EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål
Armeringsstål EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 0,6 kg CO2-ekv/kg armeringsstål.
Vinduer

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 160 kg CO2-ekv/vindu (mål: 1,23 m x 1,48 m, 60 år).
Alle innvendige bygningsplater EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 3,0 kg CO2-ekv/m2 plate.
Isolasjon: Mineralull i stenderverk og bjelkelag

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 1,5 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1
Isolasjon: EPS

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 2,5 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1
Isolasjon: XPS

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 5,0 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1

Ved en kompleks konstruksjon og ved sammensetning av ulike materialtyper kan det være tilfeller der enkelte produkt ikke tilfredsstiller utslippskrav på produktnivå som gitt i tabell 4.23.2. Bruk av slike produkt er mulig dersom det kan dokumenteres at totale klimagassutslipp for bygget blir lavere ved å benytte slike produkter enn ved å tilfredsstille alle kravene på produktnivå. Valg av produkter skal i slike tilfeller foretas på byggnivå og ikke på produktnivå (ref kriteriene «Klimagassregnskap» og «Klimagassberegninger (LCA vurderinger) for utvalgte materialelementer») .

 

Informasjon om kravet: 

EPD må som minimum inneholde følgende livsløpsstadier:

 • A1-A3: Råvareuttak-fabrikkport (ferdig produsert)

 • A4: Transport av produktet til byggeplass eller standard transport av produktet til generelt marked i Norge.

 

For produkter gjelder makskravet summen av klimagassutslipp fra råvarehenting til produktet er ferdigprodusert ved fabrikkport, A1-A3 iht. EN 15804.

Det anbefales at miljøkriteriene ikke bare beskrives i et generelt kapittel i anskaffelsen, men at kriteriene og hvordan de skal oppfylles inkluderes sammen med mengde og andre funksjonskriterier for hver spesifikk produktgruppe/sammen med tekniske krav til de ulike produktene og materialene.

EPD-Norge har laget en informasjonsvideo: EPD-Norge "EPD for Dummies".

For ytterligere beskrivelse av hva en EPD er henvises det til EPD-Norge.

Bruksanvisninger i hvordan tolke EPD-er for følgende produktkategorier er her.

 • Betongelementer og fabrikkbetong

 • Byggevarer

 • Bygningsplater

 • Isolasjon

 • Taktekking

 • Utendørs treprodukter

 • Vinduer

Relaterte lenker: 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020