Miljødokumentasjon og miljøkrav til byggematerialer

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på byggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen bygningselementer eller -materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Argument

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene. En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg, så lenge forutsetningene er de samme. Det gir også dokumentasjon på andre miljøeffekter, om bygget inneholder helse- og miljøfarlige stoffer eller gir avgassing til inneklima.

Kravformulering: 

Materialer og produkter spesifisert i Tabell 4.23.1, skal tilfredsstille utslippskravene i tabellen. Dette skal dokumenteres i kontraktsgjennomføringen med EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht ISO 14025.

Utslippskravet i Tabell 4.23.1. gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht EN15804).

Levert EPD for materialer og produkter i tabell 4.23.1, brukes for å vurdere og dokumentere miljøbelastninger i prosjektets klimagassregnskap. EPD brukes i tillegg som dokumentasjon på emisjoner, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og annen miljøinformasjon.

For produkter med krav til maksimalt utslipp av klimagasser beregnes summen for produktet, fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht EN15804). EPD og miljømerke type III utført i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og/eller EN 15804 er akseptert.

Dersom det pga kostnad eller fremdrift ikke er mulig å oppfylle krav til maks utslipp av klimagasser for enkelte produkter, skal unntak godkjennes av prosjektleder. Dette skal meldes inn som avvik i prosjektets avvikssystem. Ved bruk av ikke-godkjente produkter, skal byggherre godkjenne dette.

Tabell 4.23.1: Produkter som skal ha miljødeklarasjon type III iht ISO 14025, (EPD) eller tilsvarende med oversikt over utslippskrav der det er satt.
Materialer og produkter Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht EN15804)
Betong B30 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 280 kg CO2-ekv/m3 betong.
Betong B35 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 350 kg CO2-ekv/m3 betong.
Betong B45 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 360 kg CO2-ekv/m3 betong.
Prefabrikkerte betongelementer (slakkarmert og forspent)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 190 kg CO2-ekv/tonn slakkarmert element

Makskrav 250 kg CO2-ekv/tonn forspent element/bjelke
Konstruksjonsstål: valsede profiler (bla. H, I, L, U, T profiler) EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 80 % resirkulert stål
Konstruksjonsstål: hulprofiler EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål
Armeringsstål EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 0,6 kg CO2-ekv/kg armeringsstål
Isolasjon: Mineralull i stenderverk og bjelkelag

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 1,5 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1
Alle innvendige bygningsplater EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 3,0 kg CO2-ekv/m2 plate

Ved en kompleks konstruksjon og ved sammensetning av ulike materialtyper kan det være tilfeller der enkelte produkt ikke tilfredsstiller utslippskrav på produktnivå som gitt i tabell 4.23.1. Bruk av slike produkt er mulig dersom det kan dokumenteres at totale klimagassutslipp for bygget blir lavere ved å benytte slike produkter enn ved å tilfredsstille alle kravene på produktnivå. Valg av produkter skal i slike tilfeller foretas på byggnivå og ikke på produktnivå (ref kriteriene "Klimagassregnskap" og "Klimagassberegninger (LCA vurderinger) for utvalgte materialelementer").

 

 

 

Informasjon om kravet: 

Utslipp av klimagasser for materialer og produkter er dokumentert i miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III.

EPD-Norge har laget en informasjonsvideo: EPD-Norge "EPD for Dummies".

For ytterligere beskrivelse av hva en EPD er henvises det til EPD-Norge.

Bruksanvisninger i hvordan tolke EPD-er for følgende produktkategorier er tilgjengelig via EPD-Norge.

 • Betongelementer og fabrikkbetong

 • Byggevarer

 • Bygningsplater

 • Isolasjon

 • Taktekking

 • Utendørs treprodukter

 • Vinduer

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på byggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen bygningselementer eller -materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Argument

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene. En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg, så lenge forutsetningene er de samme. Det gir også dokumentasjon på andre miljøeffekter, om bygget inneholder helse- og miljøfarlige stoffer eller gir avgassing til inneklima.

 

Kravformulering: 

For materialer og produkter i prosjektet og er spesifisert i Tabell 4.23.2 og, skal tilfredsstille utslippskravene tabellen. Dette skal dokumenteres i kontraktsgjennomføringen med EPD eller tilsvarende miljødeklarasjon type III iht ISO 14025.

Utslippskravet i Tabell 4.23.2. gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht EN15804).

Levert EPD for materialer og produkter i tabell 4.23.2, brukes for å vurdere og dokumentere miljøbelastninger i prosjektets klimagassregnskap. EPD brukes i tillegg som dokumentasjon på emisjoner, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og annen miljøinformasjon.

 

Dersom det pga kostnad eller fremdrift ikke er mulig å oppfylle krav til maks utslipp av klimagasser for enkelte produkter, skal unntak godkjennes av prosjektleder. Dette skal meldes inn som avvik i prosjektets avvikssystem. Ved bruk av ikke-godkjente produkter, skal byggherre godkjenne dette, og entreprenøren betale et gebyr per produkt og benyttet mengde.

Tabell 4.23.2: Produkter som skal ha miljødeklarasjon type III iht ISO 14025, (EPD eller tilsvarende med oversikt over utslippskrav der det er satt.
Materialer og produkter Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht EN15804)
Betong B30 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 200 kg CO2-ekv/m3 betong.
Betong B35 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 230 kg CO2-ekv/m3 betong.
Betong B45 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 240 kg CO2-ekv/m3 betong.
Prefabrikkerte betongelementer (slakkarmert og forspent)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 190 kg CO2-ekv/tonn slakkarmert element

Makskrav 250 kg CO2-ekv/tonn forspent element/bjelke
Konstruksjonsstål: valsede profiler (bla. H, I, L, U, T profiler) EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 80 % resirkulert stål
Konstruksjonsstål: hulprofiler EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål
Armeringsstål EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 0,6 kg CO2-ekv/kg armeringsstål.
Vinduer

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 160 kg CO2-ekv/vindu (mål: 1,23 m x 1,48 m, 60 år).
Alle innvendige bygningsplater EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 3,0 kg CO2-ekv/m2 plate.
Isolasjon: Mineralull i stenderverk og bjelkelag

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 1,5 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1
Isolasjon: EPS

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 2,5 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1
Isolasjon: XPS

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 5,0 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1

Ved en kompleks konstruksjon og ved sammensetning av ulike materialtyper kan det være tilfeller der enkelte produkt ikke tilfredsstiller utslippskrav på produktnivå som gitt i tabell 4.23.2. Bruk av slike produkt er mulig dersom det kan dokumenteres at totale klimagassutslipp for bygget blir lavere ved å benytte slike produkter enn ved å tilfredsstille alle kravene på produktnivå. Valg av produkter skal i slike tilfeller foretas på byggnivå og ikke på produktnivå (ref kriteriene "Klimagassregnskap" og "Klimagassberegninger (LCA vurderinger) for utvalgte materialelementer").

Informasjon om kravet: 

Utslipp av klimagasser for materialer og produkter er dokumentert i miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III.

EPD-Norge har laget en informasjonsvideo: EPD-Norge "EPD for Dummies".

For ytterligere beskrivelse av hva en EPD er henvises det til EPD-Norge.

Bruksanvisninger i hvordan tolke EPD-er for følgende produktkategorier er tilgjengelig via EPD-Norge.

 • Betongelementer og fabrikkbetong

 • Byggevarer

 • Bygningsplater

 • Isolasjon

 • Taktekking

 • Utendørs treprodukter

 • Vinduer

Relaterte lenker: 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020