Miljøvennlig emballasje

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lukkede kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Redusere råmaterialbruken i tilknytning til distribusjon og emballering av produktene som leveres på kontrakten.

Kravformulering: 

Tilbyder skal gjennom kontraktsperioden arbeide for å oppnå følgende:

  • Redusere bruk av primær plast og øke andelen av fornybart og gjenvunnet materiale (for eksempel gjenvunnet plast).
  • Sørge for at emballasje enkelt skal kunne separeres for hånd i enkeltmaterialer som kan resirkuleres (for eksempel papp, papir, plast og tekstil hver for seg). Og at isopor og bobleplast ikke limes til emballasjen.
  • Øke andelen gjenbrukbar emballasje.

Emballasjeoptimalisering: forpakningens antall og størrelse skal stå i forhold til produktets form, funksjon og volum på produktet.

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder skal rapportere [angi en frist, for eksempel hvert halvår] og gi informasjon om produktemballasjen i tråd med kravet.

Informasjon om kravet: 

Oppdragsgiver kan vurdere å gjøre endringer på krav til miljøvennlig emballasje etter hva oppdragsgiver har mål om og hva som er forholdsmessig i den konkrete anskaffelsen.

Områder som kan vurderes i tilpassing av kravet er:

  • Plast skal ikke inneholde PVC
  • Gjenvinnbart materiale, gjenvunnet/fornybart materiale eller materiale som skal gjenbrukes
  • All engangsemballasje skal være 100% resirkulert og resirkulerbar, eller gjenbrukt fra egen eller andres verdikjede.

Unngå isopor, lim og bobleplast.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020