Motorstøy fra kjøretøy

Grupper: 
  • Varebil
Kategori: 
  • Støy

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere motorstøy fra kjøretøy i tettbygde strøk med lav fartsgrense og dermed bidra til et bedre bomiljø. Kriteriet skal også oppmuntre til innovasjon da kjøretøy som oppfyller kravet er nullutslippskjøretøy.

Kravformulering: 

Kjøretøyet skal være et nullutslippskjøretøy (el- eller hydrogenbil).

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder kan dokumentere støynivå per bilmodell slik den er oppgitt i EUs typegodkjenning. Informasjonen som skal oppgis, står under "Test results", "Sound level of moving vehicle: dB(A)".

Informasjon om kravet: 

Kjøretøy som oppfyller dette kravet er nullutslippskjøretøy fordi støynivået fra nullutslippsbiler er lavere sammenlignet med kjøretøy med andre drivlinjer.

Bruk av kravet forutsetter at innkjøper foretar en markedsanalyse i forkant av anskaffelsen for å sikre et tilstrekkelig antall tilbud. For eksempel kan dette gjøres gjennom dialog med markedet eller innovativ anskaffelsesmetodikk. Det må være et tilstrekkelig antall kjøretøy på markedet, som ivaretar de tekniske kravene på bilen, for å sikre reell konkurranse.

Bruk av kravet forutsetter at kjøretøyene (først og fremst elbiler) oppfyller brukerens behov. For eksempel er det viktig å vurdere behov for rekkevidde, tilhengerfeste og firehjulstrekk. I tillegg forutsetter det at nødvendig fylle- og ladeinfrastruktur er tilgjengelig.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019