Motorstøy fra kjøretøy

Grupper: 
  • Personbil
Kategori: 
  • Støy

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere motorstøy fra kjøretøy i tettbygde strøk med lav fartsgrense og dermed bidra til et bedre bomiljø.

Kravformulering: 

Kjørestøy målt i henhold til EU 540/2014 skal ikke overstige 72 dB(A) uavhengig av drivstoff.

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder kan dokumentere støynivå per bilmodell slik det er oppgitt i EUs typegodkjenning. Informasjonen som skal oppgis står under “Test results", "Sound level of moving vehicle: dB(A)". 

Informasjon om kravet: 

Bilforskriftens vedlegg 1 angir maksimumsnivå for tillat støy avhengig av forholdet mellom kjøretøyets effekt og vekt. Lovkravet er basert på EU 540/2014 of the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, Annex III.

Ytelse som er bedre enn kravet kan oppnås ved å bruke tildelingskriteriet "Motorstøy fra kjøretøy", Basis, i tillegg til denne kravspesifikasjonen.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere motorstøy fra kjøretøy i tettbygde strøk med lav fartsgrense og dermed bidra til et bedre bomiljø.

Kravformulering: 

Kjøretøyet skal være en nullutslippsbil (el- eller hydrogenbil).

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder kan dokumentere støynivå per bilmodell slik den er oppgitt i EU typegodkjenning. Informasjonen som skal oppgis står under “Test results", "Sound level of moving vehicle: dB(A)".

Informasjon om kravet: 

Kjøretøy som oppfyller dette kravet er nullutslippskjøretøy fordi støynivået fra nullutslippsbiler er lavere sammenlignet med kjøretøy med andre drivlinjer.

Bruk av kravet forutsetter at innkjøper foretar en markedsanalyse i forkant av anskaffelsen for å sikre et tilstrekkelig antall tilbud. For eksempel kan dette gjøres gjennom dialog med markedet eller innovativ anskaffelsesmetodikk. Det må være et tilstrekkelig antall kjøretøy på markedet som ivaretar de tekniske kravene på bilen for å sikre reell konkurranse.

Bruk av kravet forutsetter at kjøretøyene (først og fremst elbiler) oppfyller brukerens behov. For eksempel er det viktig å vurdere behov for rekkevidde, tilhengerfeste og firehjulstrekk. I tillegg forutsetter det at nødvendig fylle- og ladeinfrastruktur er tilgjengelig.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 30. Jan 2018, Sist endret: 31. Mai 2019