Motorstøy fra kjøretøy

Grupper: 
  • Varebil
Kategori: 
  • Støy

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere motorstøy fra kjøretøy i tettbygde strøk med lav fartsgrense og dermed bidra til et bedre bomiljø.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte varebiler som har et støynivå lavere enn 72 dB(A) gis poeng etter en skala fra 0 – 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbyder kan dokumentere støynivå per bilmodell slik den er oppgitt i EU typegodkjenning. Informasjonen som skal oppgis står under “Test results», «Sound level of moving vehicle: dB(A)».

Informasjon om tildelingskriteriet: 

I 2017 var 98% av førstegangsregistrerte varebiler over 1900 kg. Derfor vurderes alle N1-klasser under ett. Dette betyr imidlertid at for de tyngste varebilene vil basiskravet være mest relevant, mens avansert er mer relevant for lettere varebiler.

Bilforskriftens vedlegg 1 angir maksimumsnivå for tillat støy avhengig forholdet mellom kjøretøyets effekt og vekt. Lovkravet er basert på EU 540/2014 of the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, Annex III.

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomhetens overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter 72 dB(A) som krav.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere motorstøy fra kjøretøy i tettbygde strøk med lav fartsgrense og dermed bidra til et bedre bomiljø.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte varebiler som har et støynivå lavere enn 74 dB(A) gis poeng etter en skala fra 0 – 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbyder kan dokumentere støynivå per bilmodell slik den er oppgitt i EU typegodkjenning. Informasjonen som skal oppgis står under “Test results», «Sound level of moving vehicle: dB(A)».

Informasjon om tildelingskriteriet: 

I 2017 var 98% av førstegangsregistrerte varebiler over 1900 kg. Derfor vurderes alle N1-klasser under ett. Dette betyr imidlertid at for de tyngste varebilene vil basiskravet være mest relevant, mens avansert er mer relevant for lettere varebiler.

Bilforskriftens vedlegg 1 angir maksimumsnivå for tillat støy avhengig forholdet mellom kjøretøyets effekt og vekt. Lovkravet er basert på EU 540/2014 of the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, Annex III.

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomhetens overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter 74 dB(A) som krav.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 14. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019