Mulighet til å tilpasse leielokalene etter behov

Grupper: 
 • Leie av eiendom
Kategori: 
 • Fleksibilitet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Ved å ha mulighet til å variere forholdet mellom landskap og cellekontor kan leietager tilpasse lokalene etter behov. Dette kan gi god fleksibilitet ved eventuelle endringer i antall ansatte eller organisering.

Kravformulering: 

Det skal beskrives muligheter for å variere forhold mellom landskap og cellekontor.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Muligheter for fordeling av areal mellom cellekontor, landskap og møterom kan gi fleksible løsninger.

Men det er trolig ikke optimalt å planlegge for at alle arealer har mulighet for plassering av møterom vilkårlig. En optimal strategi er at planlegge soner som:

 • Er egnet for møterom, med persontetthet ned til 2 m2 pr person
 • Er egnet for kontorlandskap eller cellekontor med persontetthet ned til 6 m2 pr person (6 m2 minimum tillat areal for arbeidsplasser).

Spydspissnivå med full fleksibilitet mellom cellekontor og landskap er kostnadsdrivende og det må vurderes om dette skal kreves, da det kan være i konflikt med lave driftskostnader (stor fleksibilitet gir mer komplekse tekniske systemer, større krav til skillevegger m.m.). Men omvendt kan det trolig sikre en leietakers vekslende behov, og dermed sikre at leietaker fastholdes i arealet i lengre periode – som igjen vil gi lavere kostnad og ressursbruk.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Ved å ha mulighet til å variere forholdet mellom landskap og cellekontor kan leietager tilpasse lokalene etter behov. Dette kan gi god fleksibilitet ved eventuelle endringer i antall ansatte eller organisering.

Kravformulering: 

Muligheter for å variere forhold mellom landskap og cellekontor skal beskrives.

Det skal foreligge arealplaner som viser alternative innredningsmuligheter for typiske planer i bygget.

Arealplaner skal vise:

 • områder med mulighet for innredning med møterom med stor persontetthet ned til 2m2 pr person.
 • områder med mulighet for innredning med kontorlandskap med persontetthet ned til 6m2 pr. person.
 • områder med mulighet for innredning med cellekontor med persontetthet ned til 6m2 pr. person.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelse med supplerende arealplaner med alternative innredningsmuligheter for typiske planer.

Informasjon om kravet: 

Muligheter for fordeling av areal mellom cellekontor, landskap og møterom kan gi fleksible løsninger.

Men det er trolig ikke optimalt å planlegge for at alle arealer har mulighet for plassering av møterom vilkårlig. En optimal strategi er at planlegge soner som:

 • Er egnet for møterom, med persontetthet ned til 2 m2 pr person
 • Er egnet for kontorlandskap eller cellekontor med persontetthet ned til 6 m2 pr person (6 m2 minimum tillat areal for arbeidsplasser).

Spydspissnivå med full fleksibilitet mellom cellekontor og landskap er kostnadsdrivende og det må vurderes om dette skal kreves, da det kan være i konflikt med lave driftskostnader (stor fleksibilitet gir mer komplekse tekniske systemer, større krav til skillevegger m.m.). Men omvendt kan det trolig sikre en leietakers vekslende behov, og dermed sikre at leietaker fastholdes i arealet i lengre periode – som igjen vil gi lavere kostnad og ressursbruk.

Publisert: 19. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020