Økologiske produkter

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Varer i sortiment

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er at oppdragsgivere som har mål om økt andel økologiske produkter får tilbud med økologiske produkter og for at de tilbudte økologiske produktene tydelig skal fremkomme av elektronisk bestillingssystem.

Kravformulering: 

Det skal tilbys økologiske alternativer til utvalgte produkter i avtalesortimentet. Hvilke produkter det skal tilbys alternativer for er spesifisert av oppdragsgiver og fremkommer av produktlisten (se bilag X).

Hvilke produkter som er økologiske skal komme tydelig frem i oppdragsgivers elektroniske bestillingssystem.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal opplyse i produktlisten hvilke produkter som oppfyller økologiforskriftens krav til økologisk produkt, enten ved angivelse av merkeordning eller annen relevant dokumentasjon.

Ved bruk av EHF katalog skal økologiske produkter merkes i henhold til formatet. 

Ved bruk av leverandørens bestillingsystem skal leverandøren oppgi hvordan de økologiske produktene skal fremheves i systemet.  

Informasjon om kravet: 

Dette kravet er relevant for virksomheter som har mål om en viss mengde økologisk. Her er det egentlig to krav: Det skal tilbys økologiske produkter for de matproduktene som fremkommer av produktlisten jf bilag x. Og de tilbudte økologiske produktene skal tydelig fremkomme av det elektroniske bestillingssystemet slik at de også blir tilgjengelige.

Det anbefales at virksomhetene knytter kravet til en helhetlig strategi på området slik at de som gjør avrop oppfordres til å bestille økologiske alternativer.

I mange tilfeller er økologiske produkter dyrere enn konvensjonelle alternativer. Dette kan føre til at det gjøres relativt få avrop på økologiske produkter, selv om de er tilgjengelige i avtalesortimentet slik dette kravet presiserer. Oppdragsgivere bør ved bruk av dette kravet også bruke kontraktsvilkår for statistikk slik at de kan følge opp hvilke varer det faktisk gjøres avrop på. Oppdragsgiver bør også samarbeide med leverandøren i kontraktsperioden om å nå målene om økt andel økologiske produkter.

Markedsundersøkelser og leverandørdialog er nyttig for å identifisere produkter som er økologiske og rimelige slik at dette ikke blir en kostnadsdriver.

Ut fra oppdragsgiver mål og strategi kan det være ønskelig å kombinere krav om at det skal tilbys økologiske produkter i tillegg til konvensjonelle produkter for en varegruppe (basis) og ønske om at det skal tilbys kun økologiske produkter for en annen varegruppe (avansert). I tillegg kan det være ønskelig å premiere leverandører som kan tilby økologiske produkter for en siste varegruppe (spydspiss).

Oppdragsgivere med egen elektronisk handelsplattform:

Dersom oppdragsgiver benytter egen elektronisk handelsplattform kan kravet kombineres med Difis EHF-katalogmal.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er at oppdragsgivere som har mål om økt andel økologiske produkter får tilbud med økologiske produkter og for at de tilbudte økologiske produktene tydelig skal fremkomme av elektronisk bestillingssystem.

Kravformulering: 

Det skal tilbys kun økologiske produkter for utvalgte produkter i avtalesortimentet. Hvilke produkter dette gjelder er spesifisert av oppdragsgiver og fremkommer av produktlisten (se bilag X).

Hvilke produkter som er økologiske skal komme tydelig frem i oppdragsgivers elektroniske bestillingssystem.  

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal opplyse i produktlisten hvilke produkter som oppfyller økologiforskriftens krav til økologisk produkt, enten ved angivelse av merkeordning eller annen relevant dokumentasjon. 

Ved bruk av EHF katalog skal økologiske produkter merkes i henhold til formatet.  

Ved bruk av leverandørens bestillingssystem skal leverandøren oppgi hvordan de økologiske produktene skal fremheves i systemet.

Informasjon om kravet: 

Dette kravet er relevant for virksomheter som har mål om en viss mengde økologisk. Her er det egentlig to krav: Det skal tilbys økologiske produkter for de matproduktene som fremkommer av produktlisten jf bilag x. Og de tilbudte økologiske produktene skal tydelig fremkomme av det elektroniske bestillingssystemet slik at de også blir tilgjengelige. 

Det anbefales at virksomhetene knytter kravet til en helhetlig strategi på området slik at de som gjør avrop oppfordres til å bestille økologiske alternativer.  

I mange tilfeller er økologiske produkter dyrere enn konvensjonelle alternativer. Dette kan føre til at det gjøres relativt få avrop på økologiske produkter, selv om de er tilgjengelige i avtalesortimentet slik dette kravet presiserer. Oppdragsgivere bør ved bruk av dette kravet også bruke kontraktsvilkår for statistikk slik at de kan følge opp hvilke varer det faktisk gjøres avrop på. Oppdragsgiver bør også samarbeide med leverandøren i kontraktsperioden om å nå målene om økt andel økologiske produkter. 

Markedsundersøkelser og leverandørdialog er nyttig for å identifisere produkter som er økologiske og rimelige slik at dette ikke blir en kostnadsdriver. 

Ut fra oppdragsgiver mål og strategi kan det være ønskelig å kombinere krav om at det skal tilbys økologiske produkter i tillegg til konvensjonelle produkter for en varegruppe (basis) og ønske om at det skal tilbys kun økologiske produkter for en annen varegruppe (avansert). I tillegg kan det være ønskelig å premiere leverandører som kan tilby økologiske produkter for en siste varegruppe (spydspiss).  

Oppdragsgivere med egen elektronisk handelsplattform: 

Dersom oppdragsgiver benytter egen elektronisk handelsplattform kan kravet kombineres med Difis EHF-katalogmal.  

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med er å premiere leverandører som i større grad bidrar til at oppdragsgiver når sine mål om økt andel økologiske produkter. Tildelingskriteriet oppfordrer leverandører til å øke andel økologiske produkter i det tilbudte sortimentet. Dette kan være med på å øke forbruket av økologiske produkter fordi det er flere valgmuligheter for virksomhetene og brukere.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Oppdragsgiver ønsker å premiere tilbud som har høyere andel økologisk produkter i avtalesortimentet utover de produktene der det allerede er stilt krav om slike egenskaper. 

Det gis poeng for tilbudte økologiske produkter utover minstekravet. Poengene vektes opp mot estimert volum for den enkelte varelinje. 

Totalt volum for de enkelte etterspurte produkter fremkommer av bilag X.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Leverandøren skal opplyse i produktlisten hvilke produkter som oppfyller økologiforskriftens krav til økologisk produkt, enten ved angivelse av merkeordning eller annen relevant dokumentasjon.  

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Dette kravet er relevant for virksomheter som har mål om en viss mengde økologisk. Her er det egentlig to krav: Det skal tilbys økologiske produkter for de matproduktene som fremkommer av produktlisten jf bilag x. Og de tilbudte økologiske produktene skal tydelig fremkomme av det elektroniske bestillingssystemet slik at de også blir tilgjengelige. 

Det anbefales at virksomhetene knytter kravet til en helhetlig strategi på området slik at de som gjør avrop oppfordres til å bestille økologiske alternativer.  

I mange tilfeller er økologiske produkter dyrere enn konvensjonelle alternativer. Dette kan føre til at det gjøres relativt få avrop på økologiske produkter, selv om de er tilgjengelige i avtalesortimentet slik dette kravet presiserer. Oppdragsgivere bør ved bruk av dette kravet også bruke kontraktsvilkår for statistikk slik at de kan følge opp hvilke varer det faktisk gjøres avrop på. Oppdragsgiver bør også samarbeide med leverandøren i kontraktsperioden om å nå målene om økt andel økologiske produkter. 

Markedsundersøkelser og leverandørdialog er nyttig for å identifisere produkter som er økologiske og rimelige slik at dette ikke blir en kostnadsdriver. 

Ut fra oppdragsgiver mål og strategi kan det være ønskelig å kombinere krav om at det skal tilbys økologiske produkter i tillegg til konvensjonelle produkter for en varegruppe (basis) og ønske om at det skal tilbys kun økologiske produkter for en annen varegruppe (avansert). I tillegg kan det være ønskelig å premiere leverandører som kan tilby økologiske produkter for en siste varegruppe (spydspiss).  

Oppdragsgivere med egen elektronisk handelsplattform: 

Dersom oppdragsgiver benytter egen elektronisk handelsplattform kan kravet kombineres med Difis EHF-katalogmal.  

Bruk av tildelingskriterium: 

Dette tildelingskriteriet må kombineres med «krav til økologiske produkter» på basis og/eller avansert nivå. 

Kravspesifikasjonen må opplyse om historisk eller forventet innkjøpsvolum. Dette er viktig for at leverandøren skal forstå hvordan tildelingskriteriet evalueres. 

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019