Opplæring

Grupper: 
  • Kjøretøy
Kategori: 
  • Ressurseffektiv drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Målet med kravet er å oppnå en ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforurensing og klimagassutslipp.

Kravformulering: 

Kjøretøyprodusenten skal vederlagsfritt gi oppdragsgiverens sjåfører opplæring i miljøvennlig, sikker og økonomisk bruk av kjøretøy og påbygg som anskaffes [spesifiser sted, tidspunkt og eventuelt minimumslengde for kurs, for eks. hos oppdragsgiver, ved levering av kjøretøyene].

Opplæringen skal omfatte de forhold ved kjøretøy og påbygg som det er viktig at sjåfør kjenner til for å oppnå mest mulig miljøvennlig, sikker og økonomisk bruk. Opplæringen skal skje i oppdragsgivers lokaler [på norsk eller engelsk]. [dersom det skal settes krav til videoutstyr eller lignende, kan dette gjøres her].

 

Dokumentasjon av kravet: 

Egenerklæring som bekrefter at oppdragsgiver vil gis opplæring som beskrevet i kravet, med beskrivelse av opplæringen.

Informasjon om kravet: 

Kjørestil er avgjørende for drivstoffbruk, og lavere forbruk gir klima- og miljømessige uttelling. Å kjøre en renovasjonsbil optimalt krever god kunnskap om det aktuelle kjøretøyet, spesielt fordi energikrevende påbygg som komprimatorer utgjør en sentral del av kjøretøyene i denne bransjen. Kjøretøy er forskjellige, og kjøretøyprodusenten er godt rustet til å gi sjåførene opplæring i økonomisk bruk av anskaffede kjøretøy kombinert med påbygg.

Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften) krever i § 44 at sjåfører må kunne redegjøre for riktig kjøreatferd og hva transportformer har å si for økonomi og miljø. Opplæringskravet som det vises til ovenfor kommer i tillegg til lovkravet, og målet er at offentlige virksomheter skal gi sine sjåfører en spesifikk opplæring i bruk av renovasjonsbilene som er anskaffet, for å øke sin klima- og miljøprestasjon. 

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019