Optimalisere sortering av plast og metall i PC-er og skjermer

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Miljø- og energivennlig design

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet er å bidra til økt gjenvinning på to måter:  

  1.  Enkelte kombinasjoner av polymer, belegg, metallinnlegg og legeringer gjør det vanskelig å resirkulere IT-utstyr, og her stilles det krav for å motvirke dette.
  2. Ved å merke forskjellige plastdeler etter hvilke typer plastmateriale de er laget av kan plasten lett sorteres etter materialtype, og resirkuleres.

 

Kravformulering: 

  1. Deler skal ikke inneholde støpte eller fastlimte metallinnlegg, med mindre disse kan fjernes med allment tilgjengelige verktøy.
  2. Eksterne plastdeksler, innkapslinger og beslag som veier over 25 gram for nettbrett og bærbare PC-er og 100 gram for stasjonære PC-er og skjermer skal merkes i henhold til ISO 11469 og ISO 1043.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør skal bekrefte at kravet er oppfylt og levere følgende: 

En egendeklarasjon, som for eks. ECMA Ecodeclaration der kravene om Design og Disassembly (P7.1-P7.6) er oppfylt

eller

Gyldig sertifikat på et Type I miljømerke for tilbudt IT-utstyr som viser at kravet er oppfylt. (TCO Certified generasjon 8 dekker krav 2.) 

Informasjon om kravet: 

Brukt IT-utstyr fra Norge forberedes for ombruk og selges også til markeder hvor merking av IT-utstyret vil kunne bidra til å øke andelen materialer som kan gjenvinnes når IT-utstyret skal avhendes.

Kravet er hentet fra IEEE Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of Computers and Display 1680.1TM, som er en anerkjent standard for IT-utstyr. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE) produserer standarder for en rekke produktkategorier. Kravet inngår som punkter i Ecodeclaration-skjemaer, som ECMA.

Krav 2 dekkes også av TCO Certified generasjon 8 (punkt 8.1 Material coding of plastics).

EU har lansert en strategi for plast i en sirkulær økonomi som fremmer en rekke tiltak for å redusere de negative miljøkonsekvensene av plastforbruket og plast på avveie. I tiltakene er det blant annet fokus på å redusere unødvendig bruk av plast og å øke gjenvinning av plast. Dette kravet bidrar til å sikre at plast designes, produseres og brukes på en måte som gjør det mulig å gjenvinne materialet ved endt levetid.

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. sep 2019, Sist endret: 25. sep 2019