Oversikt over matprodukter med palmeolje

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Tropisk avskoging

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er at leverandøren i løpet av kontraktsperioden skal kunne levere matprodukter hvor tilsatt palmeolje ikke har bidratt til avskoging og skogdegradering av tropisk skog og som er produsert under bærekraftige forhold, og/eller fase ut bruk av palmeolje i produkter.

 

 

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha kjennskap til hvilke av de tilbudte produktene som inneholder palmeolje, og hvilke produkter som inneholder palmeolje som anses som bærekraftig og ikke har bidratt til avskoging og skogdegradering av tropisk skog.  

At produktene inneholder palmeolje som anses som bærekraftig og ikke har bidratt til avskoging og skogdegradering av tropisk skog innebærer at den er produsert under forhold som sikrer:

  • Beskyttelse mot konvertering av naturskog og torvmyr
  • Sporbarhet (for palmeoljen) tilbake til den enkelte mølle eller gård
  • Rettferdige arbeidsvilkår, i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør skal gi en oversikt over hvilke av de tilbudte produktene i sortimentet og hvilke ingredienser til tilberedning av mat som inneholder palmeolje. Leverandør skal videre oppgi om disse produktene inneholder bærekraftig palmeolje og ikke har bidratt til avskoging og skogdegradering av tropisk skog (BP), i henhold til punktlisten over. Dokumentasjon på dette kan være at palmeoljen er sertifisert i henhold til RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil), nivå Identity Preserved (IP) eller Segregert (SG), eller annen relevant dokumentasjon. Det skal også oppgis om produktene ikke inneholder bærekraftig palmeolje (P).

Dokumentasjon må foreligge innen [sett inn dato, for eksempel en måned etter signering av kontrakt eller oppstart].

 

Informasjon om kravet: 

Flere matprodukter inneholder palmeolje, for eksempel bakervarer, brød og rundstykker, frossenmat, sjokolade og is (Regnskogfondet har laget en palmeoljeguide (åpnes i nytt vindu) som kan gi oversikt). Disse produktene faller i stor grad inn under CPV-kode 15800000. Det er relevant å benytte kontraktsvilkåret dersom anskaffelsen gjelder disse type produkter. Kravet kan benyttes både ved anskaffelse av mat som en vareanskaffelse og kjøp av måltidstjenester.

En forutsetning for å jobbe med overgang til bærekraftige palmeolje i produkter er at leverandøren har oversikt over hvilke produkter som inneholder palmeolje.

En måte å vise at palmeoljen er bærekraftig er at den er sertifisert i henhold til RSPO (Round Table for Sustainable Palm oil), nivå Identity Preserved (IP) eller Segregert (SG).  RSPO omhandler også beskyttelse av urfolk og lokalsamfunns områder og rettigheter (inkludert retten til fritt, forutgående og informert samtykke).

 

Oppfølging av kravet i kontraktsperioden:

Det anbefales at kravet følges opp i kontraktsperioden i statusmøter med leverandøren. Relevante spørsmål å stille kan være:

  • Hva er årsaken til at noen produkter inneholder bærekraftig palmeolje og andre ikke?
  • Er det flere produkter som inneholder bærekraftig palmeolje nå enn ved kontraktstart?
  • Har leverandøren en plan for overgang til bruk av flere produkter med bærekraftig palmeolje eller uten palmeolje?

Kriterierelasjoner og konflikter: 

System og rutiner for arbeid med palmeolje i matprodukter og kraftfôr

Relatert kriterium

Kravet bør ikke benyttes uten også å benytte kontraktsvilkår for system og rutiner for arbeid med palmeolje.

Relaterte lenker: 

Relaterte lenker

Publisert: 08. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019