Plantebaserte produkter

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Varer i sortiment

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er sikre at leverandøren tilbyr plantebaserte alternativer i avtalesortimentet slik at dette kan brukes som alternativ til animalske produkter.

Kravformulering: 

Det skal tilbys plantebaserte alternativer til utvalgte animalske produkter i avtalesortimentet. Hvilke produkter det skal tilbys alternativer for er spesifisert av oppdragsgiver og fremkommer av produktlisten (se bilag X).  

De plantebaserte produktene som tilbys skal ha de egenskapene som er nødvendige for å sette sammen et fullverdig vegetarisk kosthold. Med «fullverdig vegetarisk kosthold» menes et kosthold som er balansert med tanke på protein, næringsstoffer og energi.

Hvilke produkter som er plantebaserte skal komme tydelig frem i det elektroniske bestillingssystemet.  

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal opplyse i produktlisten hvilke plantebaserte produkter som kan erstatte de animalske produktene. 

Ved bruk av EHF katalog legges dette inn i gjeldene felt for erstatningsprodukt/relaterte produkter. 

Ved bruk av leverandørens bestillingssystem skal leverandøren synliggjøre de plantebaserte produktene i relasjon til de animalske produktene de kan erstatte. 

Informasjon om kravet: 

Dette kravet er relevant for avtaler som inneholder animalske produkter. Kravet vil sikre at det tilbys plantebaserte alternativer til kjøtt og fisk og at de plantebaserte alternativene har tilstrekkelig næringsinnhold. Det finnes flere plantebaserte alternativer til meieriprodukter og for eksempel kan en linseburger erstatte en hamburger eller et stykke rent kjøtt. 

Rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring, «Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv» har vurdert at et kosthold i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger i stor grad sammenfaller med et mer bærekraftig kosthold. Blant annet vises det til at redusert matsvinn og et mer plantebasert kosthold vil bidra til redusert miljøbelastning.  

Oppdragsgivere bør undersøke med brukere og ernæringseksperter hvilke produkter det skal finnes vegetariske alternativer til. Dette fordi næringsbehov og smakspreferanser varierer brukere imellom. 

Det er ofte andre tilbydere som tilbyr plantebaserte produkter enn de som tilbyr animalske produkter. Dette kan begrense konkurransen. Splitting gir flere mulighet til å delta i konkurransen og kan også være en god måte å få tak i gode plantebaserte produkter. 

Oppdragsgivere med egen elektronisk handelsplattform: 

Dersom oppdragsgiver benytter egen elektronisk handelsplattform kan kravet kombineres med Difis EHF-katalogmal. I tillegg til å legge vegetaralternativet inn som en egen varelinje i EHF-katalogmalen, bør det også fremkomme som et alternativ i feltet «relaterte produkter» som vises sammen med kjøttprodukter det kan erstatte. 

Relaterte lenker: 

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019