Produktgaranti

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lang levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å sikre at det kun tilbys møbler som er designet for lang levetid, bør leverandøren kunne tilby en relativt lang garantitid. Erfaring tilsier at det er en korrelasjon mellom garantitid og faktisk varighet på levert produkt.

Kravformulering: 

Alle produkter som tilbys skal minimum ha 5 års garanti mot material- og produksjonsfeil fra tidspunktet for levering. Garantien skal være inkludert i produktprisen.

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder skal bekrefte at kravet er oppfylt.

Informasjon om kravet: 

I møbelanskaffelser bør det alltid stilles krav som har til hensikt å innrette anskaffelsen etter et livssykluskostnadsperspektiv1. Det bør etterstrebes å kjøpe møbler som er designet for en lang levetid, så lenge dette ikke fører til bruk av skadelige kjemikalier og lite bærekraftig materialbruk. Markedsdialog er viktig for å tilegne seg slik informasjon om hva som er den mest bærekraftige løsningen.

Kravet til garantitid for kontormøbler skal være minimum 5 år for å sikre at leverandøren tilbyr møbler som er designet for lang levetid og med høy slitestyrke. For enkelte kontormøbler som kontorstoler og skrivebord kan det være aktuelt å stille krav til at garantitiden er 10 år. Det samme gjelder for el-motor til hev/senk bord. Dersom du skal stille krav til en lengre garantitid (f.eks. 10 år) må det kombineres med rutiner for vedlikehold og oversikt over innkjøpsdato for at den økte investeringskostnaden skal lønne seg.

En garantitid innebærer hvor mange år produktet er minimum ment å vare. Oppdragsgiver behøver ikke påvise at det faktisk er material- eller produksjonsfeil. Der produktet viser seg å være mangelfullt eller ikke fungerer ved normal bruk skal oppdragsgiver reklamere innen rimelig tid. Leverandøren skal innen rimelig tid reparere eller bytte ut deler/materialer som mangler eller ikke fungerer som de skal, alternativt gi et erstatningsprodukt i reparasjonstiden. Det kan være hensiktsmessig å spesifisere hvordan garantireparasjonen skal utføres, og eventuelt om det er behov for et erstatningsmøbel. Dette bør du vurdere med utgangspunkt i hvor kostnadsdrivende kravet vil være, med utgangspunkt i geografisk lokasjon og din konkrete anskaffelse.

Du kan i tillegg sette inn og tilpasse denne spesifiseringen, husk å angi antall dager: [Garantireparasjon skal utføres ved henting og retur dersom det ikke er en mindre mangel som kan rettes på stedet. Produsenten plikter å rette mangler, tilby erstatningsmøbel, reparere eller bytte ut deler/materialer innen rimelig tid. Arbeidet skal være påstartet i normal arbeidstid senest [X] dager etter at feilen er meldt skriftlig.]

For at lang garantitid skal bidra til ønsket gevinst er det en forutsetning at oppdragsgiver har systemer for vedlikehold, samt en oversikt over innkjøpsdato og annen informasjon som er relevant for et eventuelt reklamasjonskrav. Her bør oppdragsgiver ta hensyn til eget utgangspunkt når nivået på garantitiden fastsettes i avtalen.

En garanti fra leverandøren forutsetter aktsom normal bruk av møblene. Der møblene utsettes for spesielt hard bruk (F.eks. elev- og studentmøbler og institusjonsmøbler) er det mer hensiktsmessig å sikre lang levetid ved å stille strenge krav til robusthet, krav til enkel reparasjon, tilgjengelige reservedeler og eventuelt reparasjonstjenester. Det kan derfor i slike tilfeller være aktuelt å redusere produktgarantien til 3-2 år.

For oppdragsgivere som har erfaring med at hard bruk av møbler og skader fører til utbredt bruk av reservedeler og reparasjonstjenester (f.eks i utdanningssektoren) bør det tas inn i prisevalueringen. I tilfeller hvor virksomheten har egne ansatte som utfører reparasjon er det hensiktsmessig å fokusere på tilgjengelighet og pris på reservedeler samt tilgjengelig informasjon om reparasjon.

1https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/lage-kontraktstrategi/livssykluskostnader-lcc/forskjellen-mellom-tco-lcc-og-lca

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020