Produktgaranti og garantireparasjon for bærbare PC-ar

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Forlenge levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet er å gi produsenten incentiver til å designe for lengre levetid og at de må ta ansvar for å reparere produkter med feil.

Kravformulering: 

Bærbare PC-er skal ha 3 års garanti fra tidspunktet for levering. Garantien skal være inkludert i produktprisen. Garantien krever at produktene er i tråd med kontraktens spesifikasjoner (dvs. uten feil og mangler) uten ekstra kostnad gjennom hele garantiperioden.

Garantireparasjon skal utføres [på stedet PC-en er plassert ved feilmelding av utstyret]. Arbeidet skal være påstartet i normal arbeidstid senest [neste arbeidsdag / [X] dager etter feilen er meldt. Garantireparasjon skal være vederlagsfri for oppdragsgiver og inkludere alle kostnader (dvs. også reisekostnader). 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal bekrefte at kravet oppfylles.

Informasjon om kravet: 

I følge flere ledende produsenter regnes 3 år som standard garantiperiode på bærbare business-PC-er i de nordiske landene.

Oppdragsgiver bør vurdere kost/nytte av maksimal oppetid (at reparasjon av PC-er, skjermer og nettbrett skal igangsettes påfølgende dag etter meldt feil, og på stedet det feilen er meldt) opp mot kostnader og klimautslipp ved at leverandør skal komme til arbeidssted innen 24 timer fra meldt feil.

Høy oppetid kan også ivaretas på andre måter, noen velger eksempelvis å ha reserveutstyr til utlån i bakhånd. Leverandør og oppdragsgiver bør kunne avtale lenger reparasjonstid for IT-utstyr som er lokalisert i grisgrendte strøk.

Dette kravet omfatter ikke service- og vedlikeholdsavtale som fastsettes mellom oppdragsgiver og en leverandør, og som gjelder reparasjon og utskifting av deler som blir ødelagt av andre årsaker enn det som dekkes av garantien.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet er å gi produsenten incentiver til å designe for lengre levetid, at de må ta ansvar for å reparere produkter med feil og at leverandøren skal levere IT-utstyr av særlig høy kvalitet.

Kravformulering: 

Bærbare PC-er skal ha 5 års garanti fra tidspunktet for levering og være inkludert i produktprisen. Garantien krever at produktene er i tråd med kontraktens spesifikasjoner (dvs. uten feil og mangler) uten ekstra kostnad gjennom hele garantiperioden.

Garantireparasjon skal utføres [på stedet PC-en er plassert ved feilmelding av utstyret]. Arbeidet skal være påstartet i normal arbeidstid senest [neste arbeidsdag / [X] dager etter feilen er meldt. Garantireparasjon skal være vederlagsfri for oppdragsgiver og inkludere alle kostnader (dvs. også reisekostnader). 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal bekrefte at kravet oppfylles.

Informasjon om kravet: 

I følge fler ledende produsenter regnes 3 år som standard garantiperiode på bærbare business-PC-er i de nordiske landene. Gjennom å stille krav til 5 års garanti har leverandørene incentiver til å tilby produkter av særlig høy kvalitet, og med lang forventet levetid.

Ved å be om en lenger garantitid enn det som er standard, vil prisen per enhet øke, bl.a. fordi leverandøren vil prise inn en større risiko for feil etc. På den annen side kan lang garanti og høyere kvalitet bidra til at man kan redusere utskiftingstakten på IT-utstyret.

Oppdragsgiver bør vurdere kost/nytte av maksimal oppetid (at reparasjon av PC-er, skjermer og nettbrett skal igangsettes påfølgende dag etter meldt feil, og på stedet det feilen er meldt) opp mot kostnader og klimautslipp vd at leverandør skal komme til arbeidssted innen 24 timer fra meldt feil.

Høy oppetid kan også ivaretas på andre måter, noen velger eksempelvis å ha reserveutstyr til utlån i bakhånd. Leverandør og oppdragsgiver bør kunne avtale lenger reparasjonstid for IT-utstyr som er lokalisert i grisgrendte strøk.

Dette kravet omfatter ikke service- og vedlikeholdsavtale som fastsettes mellom oppdragsgiver og en leverandør, og som gjelder reparasjon og utskifting av deler som blir ødelagt av andre årsaker enn det som dekkes av garantien.

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. sep 2019, Sist endret: 04. okt 2019