Prosjekteringsgruppeleder (P) og arkitekt (A) sin egnethet for prosjektet

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Motiv

Har du som byggherre spesielle ambisjoner i ett eller flere miljøtema kan du ha behov for å få inn god kompetanse for å realisere dine målsetninger.

Argument

Ved å bruke tilbudt personells miljøkompetanse som tildelingskriterium, kan du la markedet konkurrere på å tilby deg nøkkelpersoner med god kompetanse på utvalgte viktige områder, for å bidra til å oppnå dine prosjektmål.

 

Formulering av tildelingskriteriet: 

Kvalitet på tilbudt tjeneste vektlegges her. Kvalitet på tilbudt tjeneste vurderes på tilbudt prosjekteringsgruppeleder og arkitekt sin egnethet for å bidra til å realisere miljøambisjonene i dette prosjektet. For å få uttelling her må det være tre år med relevant erfaring de siste fem år, og minimum 3 års relevant utdanning (tilsvarende bachelor) for de temaer som er viktigst for å bidra til å oppnå prosjektmålene. Du bør være sikker på at markedet kan levere kompetansen du etterspør her, ellers bør du vurdere det som kontraktskrav.

Eksempel på miljøtemaer:

 • LCC

 • Miljøkoordinator

 • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan

 • Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi

 • Klimagassregnskap

 • Materialvalg/ressursbruk

  Utdanning, erfaring og referanseprosjekter behandles som separate underkriterier.

  Med relevant utdanning menes fullført utdanning for angitt tema og lengde. God lang og svært relevant erfaring innen enkeltområder kan i enkelte tilfeller kompensere for formell kompetanse. Kurs kan også telle her.

  3 års relevant erfaring med arbeider innen etterspurt kompetanse er minimum i løpet av de siste 5 årene. Erfaringen skal beskrives slik at den viser en praktisk forståelse av faktorer som påvirker det aktuelle temaet og hvorfor den er relevant for dette oppdraget. Bruk mal for CV for å fylle ut informasjonen.

  Intervju av tilbudt nøkkelpersonell kan brukes for å vurdere hvor relevant deres kompetanse og erfaring er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor gode de er til å vurdere ulike risikoer i prosjektet.

  Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

  Tilbyder bes fylle ut mal for CV for:

  • Formalutdannelse
  • Arbeidserfaring
  • Miljørelevante sertifiseringer og kurs

  For å vurdere prosjekteringsgruppeleder (P) og arkitekt (A) sin egnethet for å nå miljømålene i prosjektet ønskes det at disse er tilgjengelig for intervju.

  Som dokumentasjon på kriteriet skal det leveres en kort beskrivelse i Mal for CV av hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i tre relevante referanseprosjekter tilbudt personell har gjennomført de siste fem årene. Nyere erfaring kan bli tillagt mer vekt enn eldre erfaring. Relevant erfaring kan for eksempel være i prosjekter som har vært ambisiøse i de temaene som er viktigst for dette prosjektet.

  Mal for CV
  CV: navn Poeng: 
  Oversikt over relevante miljøtema:  
  LCC  
  Miljøkoordinator  
  Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi  
  Klimagassregnskap  
  Materialvalg/ ressursbruk  
  Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan  

   

  Del 1: Dokumentasjon på relevant utdanning – fylles ut av leverandør
  Type utdanning Poeng:
  Utdanning: Dato:
  Universitet:  
  Snitt:  
  Miljøtema:  
  Utdanning: Dato:
  Universitet:  
  Snitt:  
  Miljøtema:  
  Relevant erfaring som eventuelt kan kompensere for utdanning:  
  Relevans for oppdraget:  
  Antall år:  

   

  Del 2: Miljørelevant arbeidserfaring spesifisert – fylles ut av leverandør
  Arbeidserfaring Poeng:
  Stilling: Dato:
  Selskap:  
  Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
  Relevans for dette oppdraget:  
  Fagområde og rolle i prosjektet:  
  Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
  Verktøy:  
  Stilling: Dato:
  Selskap:  
  Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
  Relevans for dette oppdraget:  
  Fagområde og rolle i prosjektet:  
  Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
  Verktøy:  

   

  Del 3: Miljørelevante kurs og sertifiseringer
  Type kurs/sertifisering Poeng:
  Sertifisering: Dato:
  Kurs: Dato:
  Sertifisering: Dato:
  Kurs: Dato:
  Sertifisering: Dato:
  Kurs: Dato:
  Del 4: Referanser
  Referanser Poeng:
  Navn: Tlf:
  Stilling:  
  Prosjekt:  
  Epost:  
  Navn: Tlf:
  Stilling:  
  Prosjekt:  
  Epost:  
  Navn: Tlf:
  Stilling:  
  Prosjekt:  
  Epost:  

  Informasjon om tildelingskriteriet: 

  Kravet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de kriteriene som ellers velges til å være en del av anskaffelsen. Dersom det for eksempel er inkludert i kravspesifikasjonen at det skal være passivhus «pluss» bør du stille krav om kompetanse innen dette temaet.

  Difi anbefaler at du som byggherre bør gjennomføre intervju for å dokumentere tilbudt miljøkompetanse. Hvis du velger dette må det fremgå tydelig av konkurransegrunnlaget.

  Du må vurdere hvilke roller det er hensiktsmessig å evaluere under dette tildelingskriteriet. Se også Difi sin veiledning på anskaffelser.no om bruk av tildelingskriterier.

  Evaluering

  Utdanning: Angi poengskala 0-10 for <utdanningsnivå> for eksempel 3 års relevant utdanning (tilsvarende bachelor) for de miljøtemaene som er valgt over. Lang og svært relevant erfaring innen enkeltområder kan i enkelte tilfeller kompensere for formell kompetanse.

  Antall års erfaring: Angi poengskala 0-10, maks år som gir full uttelling. For å få full uttelling her må det være minimum fem år med relevant erfaring for de miljøtemaene som er valgt over. Vær derfor oppmerksom på konsekvensene av å velge de ulike temaene og omfang, og velg det du mener er viktigst. Under 3 år (minimum) gir 0 poeng.

  Antall relevante oppdrag siste 5 år: For å få uttelling her må det være minimum fem år med relevant erfaring og 5 års relevant utdanning (tilsvarende master) for de miljøtemaene som er valgt over. Vær derfor oppmerksom på konsekvensene av å velge de ulike temaene og omfang, og velg det du mener er viktigst. Under 3 år (minimum) gir 0 poeng.

  Fra intervju skrives et kortfattet referat, som vurderer hvor relevant kompetansen og erfaringen er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor god kompetanse de har for å vurdere ulike relevante risikoer i prosjektet. Dersom intervju ikke benyttes bør du be om en mer omfattende beskrivelse av referanseprosjektene.

   

  Avansert

  Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

  Hovedformål: 

  Motiv

  Har du som byggherre spesielle ambisjoner i ett eller flere miljøtema kan du ha behov for å få inn god kompetanse for å realisere dine målsetninger.

  Argument

  Ved å bruke tilbudt personells miljøkompetanse som tildelingskriterium, kan du la markedet konkurrere på å tilby deg nøkkelpersoner med god kompetanse på utvalgte viktige områder, for å bidra til å oppnå dine prosjektmål.

  Formulering av tildelingskriteriet: 

  Kvalitet på tilbudt tjeneste vektlegges her. Kvalitet på tilbudt tjeneste vurderes på tilbudt prosjekteringsgruppeleder og arkitekt sin egnethet for å bidra til å realisere miljøambisjonene i dette prosjektet. For å få uttelling her må det være fem år med relevant erfaring de siste syv år, og minimum 5 års relevant utdanning (tilsvarende master) for de temaer som er viktigst for å bidra til å oppnå prosjektmålene. Du bør være sikker på at markedet kan levere kompetansen du etterspør her, ellers bør du vurdere det som kontraktskrav.

  Eksempel på miljøtemaer:

  • LCC

  • Miljøkoordinator

  • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan

  • Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi

  • Klimagassregnskap

  • Materialvalg/ressursbruk

   Utdanning, erfaring og referanseprosjekter behandles som separate underkriterier.

   Med relevant utdanning menes fullført utdanning for angitt tema og lengde. God lang og svært relevant erfaring innen enkeltområder kan i enkelte tilfeller kompensere for formell kompetanse. Kurs kan også telle her.

   5 års relevant erfaring med arbeider innen etterspurt kompetanse er minimum i løpet av de siste 7 årene. Erfaringen skal beskrives slik at den viser en praktisk forståelse av faktorer som påvirker det aktuelle temaet og hvorfor den er relevant for dette oppdraget. Bruk mal for CV for å fylle ut informasjonen.

   Intervju av tilbudt nøkkelpersonell kan brukes for å vurdere hvor relevant deres kompetanse og erfaring er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor gode de er til å vurdere ulike risikoer i prosjektet.

   Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

   Tilbyder bes fylle ut mal for CV for:

   • Formalutdannelse
   • Arbeidserfaring
   • Miljørelevante sertifiseringer og kurs

   For å vurdere prosjekteringsgruppeleder (P) og arkitekt (A) sin egnethet for å nå miljømålene i prosjektet ønskes det at disse er tilgjengelig for intervju.

   Som dokumentasjon på kriteriet skal det leveres en kort beskrivelse i mal for CV for referanseprosjekter av hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i tre relevante referanseprosjekter tilbudt personell har gjennomført de siste fem årene. Nyere erfaring kan bli tillagt mer vekt enn eldre erfaring. Relevant erfaring kan for eksempel være i prosjekter som har vært ambisiøse i de temaene som er viktigst for dette prosjektet.

   Mal for CV
   CV: navn Poeng: 
   Oversikt over relevante miljøtema:  
   LCC  
   Miljøkoordinator  
   Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi  
   Klimagassregnskap  
   Materialvalg/ ressursbruk  
   Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan  

    

   Del 1: Dokumentasjon på relevant utdanning – fylles ut av leverandør
   Type utdanning Poeng:
   Utdanning: Dato:
   Universitet:  
   Snitt:  
   Miljøtema:  
   Utdanning: Dato:
   Universitet:  
   Snitt:  
   Miljøtema:  
   Relevant erfaring som eventuelt kan kompensere for utdanning:  
   Relevans for oppdraget:  
   Antall år:  

    

   Del 2: Miljørelevant arbeidserfaring spesifisert – fylles ut av leverandør
   Arbeidserfaring Poeng:
   Stilling: Dato:
   Selskap:  
   Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
   Relevans for dette oppdraget:  
   Fagområde og rolle i prosjektet:  
   Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
   Verktøy:  
   Stilling: Dato:
   Selskap:  
   Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
   Relevans for dette oppdraget:  
   Fagområde og rolle i prosjektet:  
   Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
   Verktøy:  

    

   Del 3: Miljørelevante kurs og sertifiseringer
   Type kurs/sertifisering Poeng:
   Sertifisering: Dato:
   Kurs: Dato:
   Sertifisering: Dato:
   Kurs: Dato:
   Sertifisering: Dato:
   Kurs: Dato:

    

   Del 4: Referanser
   Referanser Poeng:
   Navn: Tlf:
   Stilling:  
   Prosjekt:  
   Epost:  
   Navn: Tlf:
   Stilling:  
   Prosjekt:  
   Epost:  
   Navn: Tlf:
   Stilling:  
   Prosjekt:  
   Epost:  

   Informasjon om tildelingskriteriet: 

   Kravet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de kriteriene som ellers velges til å være en del av anskaffelsen. Dersom det for eksempel er inkludert i kravspesifikasjonen at det skal være passivhus «pluss» bør du stille krav om kompetanse innen dette temaet.

   Difi anbefaler at du som byggherre bør gjennomføre intervju for å dokumentere tilbudt miljøkompetanse. Hvis du velger dette må det fremgå tydelig av konkurransegrunnlaget.

   Du må vurdere hvilke roller det er hensiktsmessig å evaluere under dette tildelingskriteriet. Se også Difi sin veiledning på anskaffelser.no om bruk av tildelingskriterier.

   Evaluering:

   Utdanning: Angi poengskala 0-10 for <utdanningsnivå> for eksempel 5 års relevant utdanning (tilsvarende master) for de miljøtemaene som er valgt over. Lang og svært relevant erfaring innen enkeltområder kan i enkelte tilfeller kompensere for formell kompetanse.

   Antall års erfaring: Angi poengskala 0-10, maks år som gir full uttelling. For å få full uttelling her må det være minimum fem år med relevant erfaring for de miljøtemaene som er valgt over. Vær derfor oppmerksom på konsekvensene av å velge de ulike temaene og omfang, og velg det du mener er viktigst. Under 5 år (minimum) gir 0 poeng.

   Antall relevante oppdrag siste 5 år: For å få uttelling her må det være minimum fem år med relevant erfaring og 5 års relevant utdanning (tilsvarende master) for de miljøtemaene som er valgt over. Vær derfor oppmerksom på konsekvensene av å velge de ulike temaene og omfang, og velg det du mener er viktigst. Under 5 år (minimum) gir 0 poeng.

   Fra intervju skrives et kortfattet referat, som vurderer hvor relevant kompetansen og erfaringen er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor god kompetanse de har for å vurdere ulike relevante risikoer i prosjektet. Dersom intervju ikke benyttes bør du be om en mer omfattende beskrivelse av referanseprosjektene.

   Kriterierelasjoner og konflikter: 

   Livssykluskostnader (LCC)

   Relatert kriterium

   Hvis du har valgt livssykluskostnader som en kravspesifikasjon for prosjekteringen så kan du tildele på leverandørens kompetanse på dette området.

   Livssykluskostnader (LCC)

   Relatert kriterium

   Hvis du har valgt livssykluskostnader som en kravspesifikasjon for totalentreprisen, så kan du tildele på leverandørens kompetanse innen dette området.

   Relaterte lenker: 

   Støttende dokument/referanser

   Publisert: 29. Jan 2018, Sist endret: 22. Jan 2020