Rapportering om ombruk - og gjenvinning av PC-er, skjermer og nettbrett

Grupper: 
  • Tjenester for avhending
Kategori: 
  • Ombruk og gjenvinning

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å synliggjøre internt i virksomheter og overfor eksterne (gjennom årsrapporter o.l.), klima- og miljøgevinsten av henholdsvis det å anskaffe produkter med lang levetid som vil ombrukes, og det å ha en ansvarlig gjenvinningspolitikk.

Kravformulering: 

Leverandøren skal [hvert år, XX.XX.XXXX] rapportere følgende basert på innsamlet IT-utstyr fra oppdragsgiver:

  1. Andel av innsamlet elektronisk utstyr som har gått til henholdsvis ombruk og gjenvinning
  2. Teoretisk andel materialgjenvunnede metaller (for eks. gull, sølv, platina/palladium, kobber, aluminium og bly).
  3. Teoretisk reduksjon i utslipp av karbondioksid som følge av ombruk og / eller av materialgjenvunnede metaller (dvs. besparelser som følge av at nevnte metallmengder ikke må utvinnes og prosesseres).

Dokumentasjon av kravet: 

Rapport som omfatter informasjonen spesifisert i kontraktsvilkåret. Kildehenvisninger til grunnlaget for rapportering skal alltid fremgå.

Informasjon om kravet: 

Gjennom å etablere en måleparameter, eller såkalt key performance indicator (KPI) for reduserte utslipp som følge av ombruk og gjenvinning, kan virksomheten synliggjøre internt og eksternt hvordan de jobber med å redusere sine utslipp. KPIen bør kobles til virksomhetens klimamål, og kan blant annet synliggjøre verdien av å kjøpe utstyr med lang levetid.

Utvinning og prosessering av mineraler er en betydelig kilde til CO2- utslipp knyttet til produksjon av IT-utstyr. Sølv, gull og palladium skiller seg ut som mineraler med spesielt stor negativ miljøpåvirkning. Disse mineralene inngår i moder- og kretskort. For ytterligere informasjon, se EUs bakgrunnsdokument under «Relaterte lenker» nedenfor.

Informasjonen som etterspørres i kontraktsvilkåret kan være tidkrevende å samle inn for leverandøren, og bør ikke etterspørres med mindre oppdragsgiver har konkrete mål og planer om å anvende informasjonen.

Relaterte lenker: 

Publisert: 23. sep 2019, Sist endret: 26. sep 2019