Reduksjon av plast

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Rigg og drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hindre at plast ender opp som ukontrollert avfall (forurensning) og spres ut i naturen, enten i anleggsfasen eller ved senere utskifting.

Det er vanskelig og lite heldig og stille et generelt krav om at plast skal unngås. Det vil variere hvilken risiko de ulike produktene vil medføre.  For eksplosiver kan det benyttes tennsystemer med plastslanger, noe som kan medføre at plastrester da forsvinner i masser og ender i naturen. Plast som benyttes i rør som ligger nedgravd i bakken har nødvendigvis ikke den utfordringen knyttet til ukontrollert avfall (forurensning) og spredning i naturen. Men det er da viktig å ha kontroll på mikroplast og avfall ved kutting av rør.  Bruk av plast som tettemembran kan også ha gode miljøegenskaper sammenliknet med påsmurte kjemikalier.

Kravformulering: 

Det skal gjøres tiltak for å redusere bruk av plast i prosjektet. Det skal ikke benyttes macro polymerfiber i sprøytebetong til bergsikring.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokumentasjon til tiltak og de vurderinger som er gjort, møtereferater, notater mm.

Informasjon om kravet: 

Plastarmering i sprøytebetong er en kilde til forurensning. Statens vegvesen har gjort vurderinger av konsekvenser knyttet til å forby polymerfiber i sprøytebetong og kommet til at det er forsvarlig dersom det settes tekniske krav tilpasses der det er aggressive miljøer.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 27. nov 2020