Rengjøringskostnad og spesifikasjon av særlige krav til rengjøring

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal bidra til at det blir enkelt å beregne driftsutgiftene til rengjøring av bygget. Ved å ha oversikt over de ulike lokalenes rengjøringsbehov hindrer du uforutsette kostnader til renhold.

Kravformulering: 

Rengjøringskostnad skal være spesifisert, og det skal spesifiseres om områder eller overflater har særlige kostnadsdrivende krav til rengjøring.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Rengjøringskostnad skal være spesifisert, og det skal spesifiseres om områder eller overflater har særlige kostnadsdrivende krav til rengjøring. Er det materialer, overflater og utstyr som krever særlig rengjøring eller vedlikehold bør dette også opplyses for leietaker.

Publisert: 14. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020