Robust minne og lagring på standard bærbare PC-er med Windows operativsystem

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Forlenge levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet er å redusere sannsynligheten for at bærbare PC-er kasseres som følge av 1) utilstrekkelig minnekapasitet og 2) at datalagringsenheten ikke tåler hverdagslige uhell og ulykker. Høy minnekapasitet øker sannsynligheten for at enheten kan kjøre ny programvare og nye operativsystemer. Robuste datalagringsenheter beskytter viktig data og forlenger levetiden.

Kravformulering: 

Bærbare PC-er skal minimum leveres med 8GB RAM og ha SSD disk med min.[X] GB

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal bekrefte at kravet oppfylles.

Informasjon om kravet: 

For oppdragsgivere med behov for standard bærbare PC-er med Windows operativsystem kan 8 GB RAM være et fornuftig minstekrav. Windows operativsystem er relativt minnekrevende og det kan være hensiktsmessig med min. 8 GB for at maskinene ikke skal oppleves som trege. Med 8 GB som krav vil imidlertid for eksempel Chromebooks med Chrome operativsystem utelukkes. Sistnevnte operativsystem krever ikke like mye av minnet, og maskinene vil derfor normalt ikke trenge mer enn 2 GB RAM.

Behovsanalysen vil avdekke hvilken teknisk ytelse utstyret må kunne innfri. Krav til minne og lagring må bl.a. sees i sammenheng med krav til harddisk og andre spesifikasjoner, som for eksempel tilgang til eksterne lagringsenhetstilkoblinger. Dersom virksomheten har behov for mer databehandling og bedre ytelse kan det være fornuftig å be om større minnekapasitet.

Oppdragsgivere som ønsker å ha mulighet til å oppgradere RAM (for eks. øke fra 8 til 16 GB RAM) i løpet av enhetenes levetid bør stille krav til at RAM enkelt kan oppgraderes/byttes uten at det er nødvendig med større inngrep som for eksempel å bytte hele hovedkortet. Mulighet for oppgradering av RAM inngår i kravet «Design og støtte for enkel reparasjon av PC-er, skjermer og nettbrett».

For å sikre at harddisken er robust, tåler støt og har høy ytelse bør det stilles krav til at lagringsteknikken er SSD. Sistnevnte tåler mer enn de gamle HDD «snurrediskene».

Publisert: 18. sep 2019, Sist endret: 26. sep 2019