Robuste bærbare nettbrett

Grupper: 
 • Nettbrett
Kategori: 
 • Forlenge levetid

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet er å sikre at oppdragsgiver får robuste nettbrett som er designet for å tåle hverdagslig slit og uhell. Dette kan gi utstyret reduserte kostnader knyttet til reparasjon og lengre levetid.

Kravformulering: 

Produktet skal være testet for robusthet (temperatur og fall) i henhold til MIL-STD-810G W/ CHANGE 1, IEC 60068-2 test eller tilsvarende testprosedyre for tilsvarende nivåer som spesifisert i tabellen under. Tabellen er hentet fra TCO Certified generasjon 8 punkt 6.4 Product durability.

TestTest ConditionsRequired Level
Drop testDrop heights≥ 45 cm
High temeratureStorage temperature for ≥ 48h≥ 60⁰C
Operational temperature for ≥ 4h≥ 40⁰C
Low temperatureStorage temperature for ≥ 48h≤ -30⁰C 
Operational temperature for ≥ 4h≤ -20⁰C

Dokumentasjon av kravet: 

Alternativ 1: Gyldig sertifikat på TCO Certified generasjon 8 eller tilsvarende Type I miljømerkeordning som viser at kravet er oppfylt.

Alternativ 2: Leverandøren skal bekrefte at kravet er oppfylt og skal senest ved kontraktsignering vedlegge en kopi av testrapporter som verifiserer at kravet er oppfylt. Det skal indikeres hvor i testrapportene (sidetall) man vil finne resultater for temperatur- og falltest. Testrapporten skal være fra et laboratorium akkreditert i henhold til ISO 17025 eller tilsvarende.

Følgende tester skal være oppfylt dersom nettbrett er testet i tråd med MIL-STD-810G w/CHANGE 1:  

 • Method 516.7 - Shock (procedure IV)
 • Method 502.6 - Basic Cold (C1)
 • Method 501.6 - Basic Hot (A2) test conditions

Følgende tester skal være oppfylt dersom nettbrett er testet i tråd med IEC 60068-2:

 • Drop test 60068-2-31:Ec
 • High temperature IEC 60068-2-2:B
 • Low temperature 60068-2-1:Ab/e

Informasjon om kravet: 

Det er overordnet sett to fordeler med å etterspørre robust utstyr:

 1.  Utstyret vil være mer solid og tåle mer – dette gir utstyret en lengre forventet levetid  
 2. Man kan forvente en høyere restverdi for robust brukt IT-utstyr, enn for utstyr med mer slitasje

Kravet inngår i TCO Certified generasjon 8 (punkt 6.4 Product durability). Ambisjonen er at min. 30 prosent av IT-utstyr på det internasjonale markedet skal klare kravene i sertifiseringen når en ny generasjon lanseres, slik at det finnes flere produsenter som oppfyller kravene, og at man dermed oppnår konkurranse i anskaffelsen. TCO Certifieds product finder (se «Relaterte lenker») viser hvor mange produkter er sertifisert av TCO Certified innen produktkategorier som PC-er, skjermer og nettbrett, men IT-utstyr trenger ikke å være sertifisert av TCO Certified for å tilfredsstille kravet.

Det synes å være langt færre nettbrett som oppfyller robusthetstester enn bærbare PC-er. Et alternativ til å etterspørre robusthetstestede nettbrett, er å etterspørre robusthetstestede deksel til nettbrettene. Det vil gjøre nettbrettene mer robuste. Se kravspesifikasjonen "Deksel for mer robuste nettbrett".

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Deksel for mer robuste nettbrett

Relatert kriterium

Relaterte lenker: 

Publisert: 19. sep 2019, Sist endret: 04. okt 2019