Robuste tekstiler på møbelprodukter

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lang levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kravet er å sikre at det stilles krav til riktige kvalitetsstandarder for tekstilene som brukes på møbelproduktet for å oppnå lang levetid.

Kravformulering: 

Der møbeltrekket for polstrede/stoppede møbler inkluderer materialer som er basert på tekstilstoffer, skal de oppfylle alle de fysiske kvalitetskravene som er angitt i tabellen under. Kravene gjelder alle typer tekstiler (f.eks. vevde og strikkede), og på alle typer møbler med tekstiler.

Kvalitetskrav

Metode

Nivå - basis

Fargeekthet ved våtgnidning

ISO 105 X12

>Nivå 2-3

Fargeekthet ved tørrgnidning

ISO 105 X12

>Nivå 4

Fargeekthet for lys

ISO 105 B02

>Nivå 5

Stoffmotstand mot pilling

EN ISO 12945-2

>Nivå 4-51

Slitasjestyrke (Martindaletest)

EN ISO 12947 – 2

Minst 50.0002

1Unntak for tekstiler av ull: >Nivå 3-4, og pillingtesten kan kjøres til 10.000 rotasjoner.

2For anskaffelse av møbler til skoler og institusjonsmøbler skal slitasjestyrken være minst 80.000 martindale.

Dokumentasjon av kravet: 

Kravet skal dokumenteres ved erklæring fra produsent av tekstilene, støttet av relevante testrapporter, som viser at kvalitetskravene i tabellen er oppfylt.

Oppfyllelse av kravet kan også dokumenteres ved tilgang på gyldig sertifikat på at tilbudt møbelprodukt er tildelt sertifisering utviklet i henhold til ISO 14024 (Type I eller Type I-lik) som oppfyller kravet. For eksempel Svanemerket. For kravet om slitasjestyrke (Martindale) skal det likevel kunne leveres egen dokumentasjon (erklæring fra produsent av tekstilene, støttet av relevant testrapport).

Informasjon om kravet: 

Dette kravet bør stilles i alle anskaffelser som inkluderer møbler med tekstil.

Av hensyn til dokumentasjonsbyrden er kravet på basisnivå innrettet slik at det kan dokumenteres med flere ulike merkeordninger (i tillegg til egen dokumentasjon på slitasjestyrke, siden noen av de vanligste miljømerkene har et lavere krav til Martindaletest enn hva som er angitt i dette kravet). Kravet på avansert nivå krever mer dokumentasjon siden leverandøren må levere inn relevante testrapporter (siden flere av de vanlige miljømerkene ikke stiller like høye krav), men er særlig relevant å stille i anskaffelser hvor tekstilene utsettes for stor slitasje.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kravet er å sikre at det stilles krav til riktige kvalitetsstandarder for tekstilene som brukes på møbelproduktet for å oppnå lang levetid.

Kravformulering: 

Der møbeltrekket for polstrede/stoppede møbler inkluderer materialer som er basert på tekstilstoffer, skal de oppfylle alle de fysiske kvalitetskravene som er angitt i tabellen under. Kravene gjelder alle typer tekstiler (f.eks. vevde og strikkede), og på alle typer møbler med tekstiler.

Kvalitetskrav

Metode

Nivå - avansert

Dimensjonelle endringer under vask og tørking

ISO 6630, ISO 5077 og ISO 3759

+/- 2 % for avtagbart og vaskbart møbelstoff1

Fargeekthet i vasking

ISO 105 C06

>Nivå 3-4 for fargeforandring​

>Nivå 3-4 for misfarging

Fargeekthet ved rens – misfarging av eget material

ISO 105-D01

>Nivå 4-5

Fargeekthet ved våtgnidning

ISO 105 X12

>Nivå 2-3

Fargeekthet ved tørrgnidning

ISO 105 X12

>Nivå 4

Fargeekthet for lys

ISO 105 B02

>Nivå 5

Stoffmotstand mot pilling

EN ISO 12945-2 / EN ISO 12947 – 2

>Nivå 4-52

 

Slitasjestyrke (Martindaletest)

EN ISO 12947 – 2

Minst 50.0003

1Unntak for tekstiler av ull: +/- 3%

2Unntak for tekstiler av ull: >Nivå 3-4, og pillingtesten kan kjøres til 10.000 rotasjoner.

3For anskaffelse av møbler til skoler og institusjonsmøbler skal slitasjestyrken være minst 80.000 martindale.

Dokumentasjon av kravet: 

Kravet skal dokumenteres ved erklæring fra produsent av tekstilene, støttet av relevante testrapporter, som viser at kvalitetskravene i tabellen er oppfylt.

Informasjon om kravet: 

Dette kravet bør stilles i alle anskaffelser som inkluderer møbler med tekstil.

Av hensyn til dokumentasjonsbyrden er kravet på basisnivå innrettet slik at det kan dokumenteres med flere ulike merkeordninger (i tillegg til egen dokumentasjon på slitasjestyrke, siden noen av de vanligste miljømerkene har et lavere krav til Martindaletest enn hva som er angitt i dette kravet). Kravet på avansert nivå krever mer dokumentasjon siden leverandøren må levere inn relevante testrapporter (siden flere av de vanlige miljømerkene ikke stiller like høye krav), men er særlig relevant å stille i anskaffelser hvor tekstilene utsettes for stor slitasje.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020