Ruteoptimalisering

Grupper: 
  • Tjenester
Kategori: 
  • Ressurseffektiv drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Kvalifikasjonskrav

Hovedformål: 

Målet med kravet er å oppnå en ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforurensing og klimagassutslipp.

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha relevant kompetanse til å optimalisere avfallsinnsamlingen for oppdragsgiver.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal beskrive [maks 1 A4-sider]:

- relevant kompetanse på ruteoptimalisering

- erfaring med å bruke ruteoptimaliseringsverktøy til å optimalisere ruter av tilsvarende omfang som er relevant for kontrakten

 

Informasjon om kravet: 

Optimalisering av rutene har som formål å øke ressurseffektiviteten, ved at avfallet samles inn med en lavere miljøbelastning. Her legges det til grunn at optimaliseringen medfører blant annet lavere drivstofforbruk, hvilket medfører miljøgevinster som lavere luftforurensning og utslipp av klimagasser.  Ruteoptimalisering er viktig for å sikre at leverandøren kan optimalisere sin ytelse i tjenesten gjennom kontraktsperioden.

Nyttig å kombinere med

Klima- og miljørapportering (Kontraktsvilkår)

 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. okt 2018, Sist endret: 31. Mai 2019