Ruteoptimaliseringssystem

Grupper: 
  • Tjenester
Kategori: 
  • Ressurseffektiv drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Målet med kravet er å oppnå en ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforurensing og klimagassutslipp.

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha et ruteoptimaliseringssystem som brukes til planlegging, oppfølging og utbedring av rutene.

Dokumentasjon av kravet: 

Navn på verktøy og beskrivelse av dets funksjoner [maks. 1/2 A4-side].

 

Informasjon om kravet: 

Optimalisering av rutene har som formål å øke ressurseffektiviteten, ved at avfallet samles inn med en lavere miljøbelastning. Her legges det til grunn at optimaliseringen medfører blant annet lavere drivstofforbruk, hvilket medfører miljøgevinster som lavere luftforurensning og utslipp av klimagasser. 

Ruteoptimalisering er viktig for å sikre at leverandøren kan optimalisere sin ytelse i tjenesten gjennom kontraktsperioden.

 

Nyttig å kombinere med

  • Kontraktsvilkår Klima- og miljørapportering 

 

 

 

 

 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 28. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019