Rutiner for å forebygge og redusere matsvinn

Grupper: 
  • Måltidstjenester
Kategori: 
  • Matsvinn

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å forebygge og redusere matsvinn, slik myndighetenes har forpliktet seg til etter bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og som vil bidra til å nå reduksjonsmålene i bransjeavtalen og FNs bærekraftsmål 12.3.

Kravformulering: 

Leverandøren skal gjennom hele kontraktsperioden arbeide for at matsvinnet holdes på et lavest mulig nivå, ha planer for kartlegging og tiltak og oppdatere disse ettersom man høster erfaringer. Leverandøren skal også samarbeide bakover i verdikjeden, samt bidra til at sluttbruker kaster minst mulig mat.

Leverandøren skal rapportere sine måledata for matsvinn og matavfall, og på innkjøpt mengde mat minimum en gang per år til oppdragsgiver, og ved forespørsel. Matsvinn skal være et punkt på agendaen i statusmøter minst en gang per år.

Matsvinn er definert som alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal til enhver tid ha en oppdatert skriftlig rutine som beskriver hvordan leverandøren gjennomfører kartlegging og analyse av matavfall og matsvinn, som fremvises på forespørsel. Leverandøren skal også ha en oppdatert skriftlig plan over sine tiltak for å forebygge og redusere sitt matsvinn, samt muligheter for samarbeid i verdikjeden. 

Leverandøren skal også legge signert tilslutningserklæring til bransjeavtale om reduksjon av matsvinn ved kontrakten. Det forutsettes at leverandøren bruker underleverandører som også har signert slik tilslutningserklæring ned til produsent/importør.

Informasjon om kravet: 

I henhold til bransjeavtale om reduksjon av matsvinn skal myndighetene forebygge og redusere matsvinn i offentlige virksomheter. Dette innebærer at innkjøpere bør stille krav til de som leverer måltidstjenester til det offentlige hvor mat og drikke inngår, for eksempel catering- og kantinetjenester, om å bidra til å redusere matsvinn.

Å kartlegge og analysere matsvinnet er et viktig steg for å redusere matsvinn. Det er nødvendig for å kunne innføre effektive tiltak, i tillegg vil bevisstgjøring i seg selv ofte føre til forebygging og redusert matsvinn. At leverandøren minst en gang i året legger frem sin oversikt over matsvinnet og hvordan de har jobbet med ulike tiltak vil gi oppdragsgiver god informasjon om status og legge til rette for et samarbeid om å holde matsvinnet nede.

Vær oppmerksom på at matsvinn skiller seg fra matavfall som er definert som alt organisk materiale som ikke skal spises, men som oppstår i forbindelse med produksjon av mat som avskjær, skall, bein etc. Noen ganger brukes matavfall som en samlebetegnelse for både matsvinn (som på et tidspunkt kunne vært spist) og matavfall (som uansett ikke kunne vært spist). 

Relaterte lenker: 

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019