Rutiner for forskriftsmessig avfallshåndtering

Grupper: 
  • Avfall fra tjenesteytende virksomhet
Kategori: 
  • Ressurseffektiv drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Kvalifikasjonskrav

Hovedformål: 

Sikre at oppdragsgivers ansvar for håndtering og ressursutnyttelse av avfall er ivaretatt.

Kravformulering: 

Leverandør skal ha rutiner for å sikre forskriftsmessig håndtering av avfallet, samt rutiner for oppfølging av underleverandører.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal erklære at dette stemmer og gi en kort beskrivelse av sertifiseringer eller rutiner for å sikre at krav til forskriftsmessig håndtering av avfallet, samt rutiner for at oppfølging av underleverandører er ivaretatt [Maks lengde 1 A4-side].

Informasjon om kravet: 

I forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall står det beskrevet at den som produserer næringsavfall, her tjenesteytende næringer, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.

Når en leverandør skal håndtere avfallet på vegne av den som produserer avfallet, her oppdragsgiver, er det viktig å sikre at produsents ansvar er ivaretatt. Praksis og rutiner kan vise at leverandøren sikrer forskriftsmessig håndtering av avfallet, og at oppdragsgivers ansvar er møtt.

Nyttig å kombinere med 

  • God kildesortering (Tildelingskriterium)

 

 

 

 

 

Relaterte lenker: 

Relaterte lenker

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019