SD- anlegg

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Energi

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Beregnet energibehov og reell energibruk i bygg stemmer ofte ikke overens. Det kan være flere årsaker til dette, oftest skyldes det endrede forutsetninger.

Argument

For å finne årsaken til annen energibruk enn beregnet kan et anlegg for sentral driftskontroll (SD-anlegg) være et viktig verktøy. SD-anlegg legger grunnlaget for både effektiv energibruk og god utnyttelse av driftsressurser siden data fra alle tekniske anlegg er tilgjengelig online via Internett. SD-anlegg er et godt verktøy for daglig drift og overvåkning av tekniske anlegg. Derfor bør bygget tilrettelegges for god energiledelse og styring. Dette forutsetter at bygget har komponenter og systemer som muliggjør kartlegging av energidata og overvåking av energibruk i drift, slik at du kan identifisere unødvendig energibruk, og gjøre tiltak for å få ned energibruken.

Kravformulering: 

Det skal prosjekteres for et SD-anlegg som omfatter alle store tekniske installasjoner i bygget. Systemet skal kunne integreres i et toppsystem.

Med toppsystem menes et sentralt system som knytter styring og kontroll av flere bygg i en virksomhet som f.eks. en kommune eller etat sammen.

SD-anlegget skal:

 • Styre, regulere og overvåke alle byggets tekniske systemer

 • Være et hjelpeverktøy for driftsavdelingen, slik at de enkelt kan drifte anleggene på en riktig og effektiv måte

 • Fortløpende tilpasse energibruken til det reelle behovet, slik at bygget ikke bruker mer energi enn nødvendig

 • Ha mulighet for effektstyring

 

Valgte løsning skal dokumenteres med:

 • Definisjon av alle anlegg som skal knyttes opp mot SD-anlegget

 • Topologiskjema som viser kommunikasjonsnivå mellom alle systemer, fra føler via undersentral opp til toppsystem, samt tilknytning til byggets tekniske nett

 • Beskrivelse av dataflyt i automasjonssystemet, innsamling og utveksling av data

 • Opplegg for kommunikasjon med brukere

 

Det skal defineres krav til tekniske spesifikasjoner og kommunikasjonsplattform som sikrer at hvert bygg kan kobles til et sentralt toppsystem slik at viktige funksjoner kan overvåkes og styres i ett system. På denne måten kan det samles inn og presenteres driftsinformasjon fra flere tilknyttede bygg. Dette gjør det enklere å overvåke drift eller endre driftsparametere, og feil vil avdekkes raskere. Hvis virksomheten har et toppsystem fra før, er det viktig at SD-anlegget skal fungere med alle funksjoner i det toppanlegget virksomheten har fra før.

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020