SD- anlegg

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Energi

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Beregnet energibehov og reell energibruk i bygg stemmer ofte ikke overens. Det kan være flere årsaker til dette, oftest skyldes det endrede forutsetninger.

Argument

For å finne årsaken til annen energibruk enn beregnet kan et anlegg for sentral driftskontroll (SD-anlegg) være et viktig verktøy. SD-anlegg legger grunnlaget for både effektiv energibruk og god utnyttelse av driftsressurser siden data fra alle tekniske anlegg er tilgjengelig online via Internett. SD-anlegg er et godt verktøy for daglig drift og overvåkning av tekniske anlegg. Derfor bør bygget tilrettelegges for god energiledelse og styring. Dette forutsetter at bygget har komponenter og systemer som muliggjør kartlegging av energidata og overvåking av energibruk i drift, slik at du kan identifisere unødvendig energibruk, og gjøre tiltak for å få ned energibruken.

Kravformulering: 

Det skal installeres et SD-anlegg som omfatter alle store tekniske installasjoner i bygget. Systemet skal kunne integreres i et toppsystem.

Med toppsystem menes et sentralt system som knytter styring og kontroll av flere bygg i en virksomhet som f.eks. en kommune eller etat sammen.

SD-anlegget skal:

 • Styre, regulere og overvåke alle byggets tekniske systemer

 • Være et hjelpeverktøy for driftsavdelingen, slik at de enkelt kan drifte anleggene på en riktig og effektiv måte

 • Fortløpende tilpasse energibruken til det reelle behovet, slik at bygget ikke bruker mer energi enn nødvendig

 • Ha mulighet for effektstyring

 

Detaljbeskrivelse av valgte løsning for registrering, oppfølging og styring skal dokumentere:

 • Funksjonstabeller, systembeskrivelser og systemskjema

 • Oppdatert topologiskjema med plassering av alle komponenter og kabling

 • Plan for opplæring av driftspersonell

 • Beskrivelse av grensesnitt mot bruker

   

Det skal vises at følgende er valgt:

 • System som muliggjør kartlegging av energidata og overvåking av energibruk i drift

 • Utstyr som brukes til måling og overvåking gir data som er nøyaktige og repeterbare

 • System som raskt identifiserer avvik som påvirker byggets energibruk

 • Et brukervennlig grensesnitt tilpasset behovet i driftsorganisasjonen.

   

Dersom byggherren har flere bygg skal hvert bygg kobles til et sentralt toppsystem slik at viktige funksjoner kan overvåkes og styres i ett system. På denne måten kan det samles inn og presenteres driftsinformasjon fra flere tilknyttede bygg. Dette gjør det enklere å overvåke drift eller endre driftsparametere, og feil vil avdekkes raskere.Hvis virksomheten har et toppsystem fra før, er det viktig at SD-anlegget fungerer med alle funksjoner i det toppanlegget virksomheten har fra før.

Driftsorganisasjonen skal få opplæring i systemet ved overtagelse.

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020