Sikkerhet

Grupper: 
 • Leie av eiendom
Kategori: 
 • Sikkerhet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å sikre at lokalene oppfyller krav i tråd med leietakers behov for sikkerhet.

Kravformulering: 

Følgende krav skal tilfredsstilles:

 • FG-godkjent låssystem
 • Soneinndeling
 • Alarm

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å sikre at lokalene oppfyller krav i tråd med leietakers behov for sikkerhet.

Kravformulering: 

Følgende krav skal tilfredsstilles:

 • Enkel perimetersikring
 • FG-godkjent låssystem
 • Adgangskontroll
 • Betjent resepsjon
 • Soneinndeling
 • Alarm
 • Sikker IKT-løsning

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet med kriteriet er å sikre at lokalene oppfyller krav i tråd med leietakers behov for sikkerhet.

Kravformulering: 

Følgende krav skal tilfredsstilles:

 • Utvidet perimetersikring
 • FG-godkjent låssystem
 • Elektronisk adgangskontroll/-sperre
 • Betjent resepsjon
 • Soneinndeling
 • Alarm
 • Kameraovervåking
 • Redundant og sikker IKT-løsning

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Publisert: 20. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020