Sol- og blendingsavskjerming

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Inneklima

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å oppnå et tilfredsstillende inneklima på dager med mye sol, er det viktig å ha effektiv solavskjerming. Den kan i tillegg bidra til å redusere energibruk kjøling i sommerhalvåret.  

Kravformulering: 

Lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger, samt utstyr og vegger i lyse farger skal ikke forårsake uønsket oppvarming eller direkte blending og gi så lite reflekser som mulig. Lokalene skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)».

Dokumentasjon av kravet: 

Dokumentasjon med tegninger, foto eller befaring som viser at alle vinduer og andre åpninger har eller kan utstyres med manuell eller automatisk betjent utvendig/innvendig solavskjerming.

Om aktiv bruk av solavskjerming er nødvendig for å nå et tilfredsstillende inneklima, skal det foreligge en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift.

Informasjon om kravet: 

Direkte solstråling på arbeidsplasser vil oftest gi anledning til ubehag. Direkte og uønsket solstråling kan føles som behagelig når du sitter ute en kald dag, men medføre termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukeren, øker derfor risiko for klager på inneklima.

Det bør derfor alltid monteres en mulighet for avskjerming av vindu, og det bør så langt det er mulig være mulighet for manuell overstyring på solskjermingen. Solavskjermingen kan være bevegelig eller fast og eller kombinasjoner, og avskjermingen kan monteres innvendig, utvendig eller mellom glass på vinduet.

I mange bygg er aktiv bruk av solavskjerming avgjørende for å nå et tilfredsstillende inneklima med lavest mulig energibruk. Det er imidlertid ikke alltid innlysende for brukeren hva optimal bruk er. Det bør derfor som hovedregel foreligge en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift av solavskjermingen. Brukerveileder skal være skrevet i ikke-teknisk språk, og skal være målrettet en ikke-teknisk bruker.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å oppnå et tilfredsstillende inneklima på dager med mye sol, er det viktig å ha effektiv solavskjerming. Den kan i tillegg bidra til å redusere energibruk kjøling i sommerhalvåret.  

Kravformulering: 

Lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger, samt utstyr og vegger i lyse farger skal ikke forårsake uønsket oppvarming eller direkte blending og gi så lite reflekser som mulig. Lokalene skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)».

Bygget skal ha system for solavskjerming som er tilrettelagt etter orientering og solinnfall på fasadene. Dynamisk utvendig persienne vil være tilfredsstillende, men andre strategier kan også velges (persienne mellom glass, kombinasjoner av fast og innvendig, mm.).

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1- visuell komfort, pkt 3-4.

Der det velges alternative strategier skal funksjonen dokumenteres med dynamiske inneklima- og energisimuleringer, for representative rom og soner.

Informasjon om kravet: 

Direkte solstråling på arbeidsplasser vil oftest gi anledning til ubehag. Direkte og uønsket solstråling kan føles som behagelig når du sitter ute en kald dag, men medføre termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukeren, øker derfor risiko for klager på inneklima.

Det bør derfor alltid monteres en mulighet for avskjerming av vindu, og det bør så langt det er mulig være mulighet for manuell overstyring på solskjermingen. Solavskjermingen kan være bevegelig eller fast og eller kombinasjoner, og avskjermingen kan monteres innvendig, utvendig eller mellom glass på vinduet.

I mange bygg er aktiv bruk av solavskjerming avgjørende for å nå et tilfredsstillende inneklima med lavest mulig energibruk. Det er imidlertid ikke alltid innlysende for brukeren hva optimal bruk er. Det bør derfor som hovedregel foreligge en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift av solavskjermingen. Brukerveileder skal være skrevet i ikke-teknisk språk, og skal være målrettet en ikke-teknisk bruker.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å oppnå et tilfredsstillende inneklima på dager med mye sol, er det viktig å ha effektiv solavskjerming. Den kan i tillegg bidra til å redusere energibruk kjøling i sommerhalvåret.  

Kravformulering: 

Lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger, samt utstyr og vegger i lyse farger skal ikke forårsake uønsket oppvarming eller direkte blending og gi så lite reflekser som mulig. Lokalene skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)».

Bygget skal ha system for solavskjerming som er tilrettelagt etter orientering og solinnfall på fasadene. Dynamisk utvendig persienne vil være tilfredsstillende, men andre strategier kan også velges (persienne mellom glass, kombinasjoner av fast og innvendig, mm.). Styringsstrategien for solavskjermingen skal dynamisk optimere åpning, for å redusere byggets energibruk til oppvarming utenom driftstid.

Bygget skal ha automatisk lysstyring etter tilstedeværelse.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1- visuell komfort, pkt 3-4, og 9-11.

Dynamiske inneklima- og energisimuleringer, for representative rom og soner.

Informasjon om kravet: 

Direkte solstråling på arbeidsplasser vil oftest gi anledning til ubehag. Direkte og uønsket solstråling kan føles som behagelig når du sitter ute en kald dag, men medføre termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukeren, øker derfor risiko for klager på inneklima.

Det bør derfor alltid monteres en mulighet for avskjerming av vindu, og det bør så langt det er mulig være mulighet for manuell overstyring på solskjermingen. Solavskjermingen kan være bevegelig eller fast og eller kombinasjoner, og avskjermingen kan monteres innvendig, utvendig eller mellom glass på vinduet.

I mange bygg er aktiv bruk av solavskjerming avgjørende for å nå et tilfredsstillende inneklima med lavest mulig energibruk. Det er imidlertid ikke alltid innlysende for brukeren hva optimal bruk er. Det bør derfor som hovedregel foreligge en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift av solavskjermingen. Brukerveileder skal være skrevet i ikke-teknisk språk, og skal være målrettet en ikke-teknisk bruker.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For å oppnå et tilfredsstillende inneklima på dager med mye sol, er det viktig å ha effektiv solavskjerming. Den kan i tillegg bidra til å redusere energibruk kjøling i sommerhalvåret.  

Kravformulering: 

Lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger, samt utstyr og vegger i lyse farger skal ikke forårsake uønsket oppvarming eller direkte blending og gi så lite reflekser som mulig. Lokalene skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)».

Bygget skal ha system for solavskjerming som er tilrettelagt etter orientering og solinnfall på fasadene. Dynamisk utvendig persienne vil være tilfredsstillende, men andre strategier kan også velges (persienne mellom glass, kombinasjoner av fast og innvendig, mm.)

Styringen skal dynamisk optimere dagslysinnslipp for å optimere driftstiden med naturlig dagslys, og opprettholde tilfredsstillende termisk inneklima. For krav til andel av brukstid med naturlig dagslys se, BREEAM-NOR, Hea 1 -visuell komfort, tabell 12.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016 Hea 1- visuell komfort, pkt 3-4.

Dynamiske inneklima- og energisimuleringer for representative rom og soner.

Dagslysautonomi-simuleringer for representative rom og soner.

Krav til soning og lysstyring, se BREEAM-NOR 2016, Hea 1, pkt 9-11

Informasjon om kravet: 

Direkte solstråling på arbeidsplasser vil oftest gi anledning til ubehag. Direkte og uønsket solstråling kan føles som behagelig når du sitter ute en kald dag, men medføre termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukeren, øker derfor risiko for klager på inneklima.

Det bør derfor alltid monteres en mulighet for avskjerming av vindu, og det bør så langt det er mulig være mulighet for manuell overstyring på solskjermingen. Solavskjermingen kan være bevegelig eller fast og eller kombinasjoner, og avskjermingen kan monteres innvendig, utvendig eller mellom glass på vinduet.

I mange bygg er aktiv bruk av solavskjerming avgjørende for å nå et tilfredsstillende inneklima med lavest mulig energibruk. Det er imidlertid ikke alltid innlysende for brukeren hva optimal bruk er. Det bør derfor som hovedregel foreligge en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift av solavskjermingen. Brukerveileder skal være skrevet i ikke-teknisk språk, og skal være målrettet en ikke-teknisk bruker.

Relaterte lenker: 

Publisert: 13. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020