Statistikk og måling

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Bestillingsløsning

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet med dette kontraktsvilkår er å danne datagrunnlag for måling av avtalens høyrisikoprodukter og klimafotavtrykk. Dataen kan brukes for å identifisere risikoprodukter, samt synliggjøre miljøgevinster i avtalen, i kontraktsoppfølging, og som grunnlag for fremtidige konkurranser. 

Kravformulering: 

I løpet av kontraktsperioden plikter leverandøren å utarbeide statistikk for følgende områder, uten ekstra kostnad for oppdragsgiver: 

  • Produktekategori 

  • Opprinnelsesland 

  • Produsent 

  • Produkter med særegenskaper (for eksempel merkeordninger for sosialt ansvarlig produksjon, økologiske produkter, plantebaserte produkter) 

  • Denne listen er ikke-uttømmende og innkjøper må selv vurdere hvilke av punktene som er relevante for denne avtalen, eventuelt om andre bør inkluderes. 

Det skal være mulig å bryte dataen slik at avtaleforvalter kan få overblikk over bestillingsmønstrene til de ulike enhetene på avtalen. Statistikken skal sendes uoppfordret til oppdragsgiver innen satte frister og leveres X ganger i året. Første leveranse skal skje Y måneder etter oppstart (oppdragsgiver angir selv).  

Informasjon om kravet: 

Dette kravet er relevant hvis oppdragsgiver ikke kan ta ut statistikk selv. Dette kravet bør brukes i kombinasjon med krav til produkter med særlige egenskaper, som økologisk eller vegetar, og krav til sosialt ansvar. Dataen leverandøren leverer kan/skal brukes til å følge opp de spesifikke kravene du har stilt i konkurransegrunnlaget.  

Videre er datagrunnlaget nyttig for å synliggjøre avtalens strategiske verdi ovenfor ledere og nøkkelpersoner i din virksomhet. For eksempel kan den brukes til å vise hvordan oppdragsgiver ligger an til å nå mål om X % forbruk av økologiske varer, eller mål om å redusere klimafotavtrykket ved å øke forbruk av vegetarmat. 

Oppdragsgiver må selv vurdere hvor ofte og hvilke tall som skal leveres. 

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet med dette kontraktsvilkår er å danne datagrunnlag for måling av avtalens klimafotavtrykk. Dataen brukes for å synliggjøre miljøgevinster i avtalen, i kontraktsoppfølging, og som grunnlag for fremtidige konkurranser.

Kravformulering: 

I løpet av kontraktsperioden plikter leverandøren å utarbeide statistikk for følgende områder, uten ekstra kostnad for oppdragsgiver:

  • CO2-ekvivalenter per kilo produsert vare (CO2/kg)

 

Det skal være mulig å bryte dataen slik at avtaleforvalter kan få overblikk over bestillingsmønstrene til de ulike enhetene på avtalen. Statistikken skal sendes uoppfordret til oppdragsgiver innen satte frister og leveres X ganger i året. Første leveranse skal skje Y måneder etter oppstart (oppdragsgiver angir selv).

Informasjon om kravet: 

Dette kravet er relevant hvis oppdragsgiver ikke kan ta ut statistikk selv. Dette kravet bør brukes i kombinasjon med krav til produkter med særlige egenskaper, som økologisk eller vegetar, og krav til sosialt ansvar. Dataen leverandøren leverer kan/skal brukes til å følge opp de spesifikke kravene du har stilt i konkurransegrunnlaget.

Videre er datagrunnlaget nyttig for å synliggjøre avtalens strategiske verdi ovenfor ledere og nøkkelpersoner i din virksomhet. For eksempel kan den brukes til å vise hvordan oppdragsgiver ligger an til å nå mål om X % forbruk av økologiske varer, eller mål om å redusere klimafotavtrykket ved å øke forbruk av vegetarmat.

Oppdragsgiver må selv vurdere hvor ofte og hvilke tall som skal leveres.

Det kan være utfordrende for enkelte leverandører å dokumentere og opplyse om klimafotavtrykket til sine varer. Dette betyr at oppdragsgiver bør gjennomføre markedsundersøkelse og leverandørdialog i forkant. Slik dialog kan også avdekke om det er enkelte av varene det er svært vanskelig å kartlegge klimafotavtrykket av og som derfor kan utelates fra kontraktsvilkåret.

Relaterte lenker: 

Publisert: 14. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019