System, registrering og styring av materialer, varer og kjemiske produkter

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Rigg og drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

Byggevarer inneholder en del kjemikalier som har effekter på miljø og helse. Et bygg består av mange ulike produkter og det er mange beslutningstakere involvert, det er derfor er en utfordring å stille krav til materialer i byggverk og oppfølgningen av kravene.

Argument

For å sikre at krav blir ivaretatt er det viktig at prosjekterende har system for å ivareta miljøkrav til produkter i prosjekteringen. Dette gjelder både produkter og materialer (faste produkter) til bygget og kjemiske produkter som brukes i byggeprosessen.

Kravformulering: 

Leverandør skal ved kontraktsignering dokumentere at de har et system for styring av konsepter og løsninger for at alle miljøkrav ivaretas, med rutiner for hvordan dette følges opp i prosjektet:

Hvis leverandøren ikke klarer å dokumentere, evt. ikke dokumenterer tilfredsstillende rutiner, ved kontraktsignering, kan det iverksettes sanksjoner i form av en dagbot som løper til forholdet er rettet.

 

Informasjon om kravet: 

Difi anbefaler dialog med markedet om dette kontraktsvilkåret. Dette er et nytt marked og nye tjenesteleverandører kommer på banen. Dette kan være leverandører innen bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som ser på det som en fordel å knytte materialdata på produkter inn i egenskapene til elementene i modellene side.

 

Relaterte lenker: 

Støttende dokument/referanser

Følgende elektroniske systemer finnes i Norge, men disse er ikke godt tilpasset bruk i prosjektering

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020