System, registrering og styring av materialer, varer og kjemiske produkter

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Rigg og drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

Byggevarer inneholder en del kjemikalier som har effekter på miljø og helse. Et bygg består av mange ulike produkter og det er mange beslutningstakere involvert, det er derfor er en utfordring å stille krav til materialer i byggverk og oppfølgningen av kravene.

Argument

Det er viktig at entreprenør har system for å ivareta miljøkrav til produkter for å kunne dokumentere at bygget ikke inneholder stoffer med miljø- og helseskadelige egenskaper. Dette gjelder både faste produkter til bygget og kjemiske produkter som brukes i byggeprosessen.

Kravformulering: 

Leverandør skal ved kontraktsignering beskrive og dokumentere at de har et system for registrering og styring av materialvalg, varer og kjemiske produkter slik at alle miljøkrav ivaretas, samt rutiner for hvordan dette følges opp i prosjektet.

Dokumentasjon av kravet: 

En dokumentasjon av systemet og styring av valg, og rutiner for oppfølging må inneholde:

 1. En beskrivelse av selve systemet:

  1. Hvordan legges krav til registrering inn i systemet som for eksempel <velg aktuelt tema>

   1. Kjemikalier

   2. avgassing til inneklima (VOC)

   3. tropisk trevirke og ikke bærekraftig trevirke

   4. klimagassutslipp

   5. bruk av miljødeklarasjoner, EPD, eller tilsvarende.

  2. Hvordan håndteres disse kravene videre i prosjektet?

 2. Dokumenterte rutiner for oppfølging i prosjektet:

  1. Ansvarlig personell

  2. Rutiner for å avklare og følge opp alle relevante materialvalg i prosjektet, som for eksempel <velg aktuelt tema>

   1. Kjemikalier

   2. avgassing til inneklima (VOC)

   3. tropisk trevirke og ikke bærekraftig trevirke

   4. klimagassutslipp

   5. bruk av miljødeklarasjoner, EPD, eller tilsvarende.

  3. Avvikssystem: Det må være et system som gjør at byggherre varsles så raskt som mulig dersom det planlegges produkter på byggeplass som inneholder stoffer med uønskede egenskapet.

 3. Relevant personell har den nødvendige opplæringen i systematikken og rutinene

Informasjon om kravet: 

Dette er et nytt marked så nye tjenesteleverandører kan komme på banen. Dette kan være leverandører innen bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som ser på det som en fordel å knytte materialdata på produkter inn i egenskapene til elementene i modellene side. Markedsdialog rundt dette kravet kan være fornuftig.

Relaterte lenker: 

Støttende dokument/referanser

Følgende elektroniske systemer finnes i Norge:

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020