System, registrering og styring av materialer, varer og kjemiske produkter

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Byggevarer inneholder en del kjemikalier som har effekter på miljø og helse. Et anlegg består av mange ulike produkter og det er mange beslutningstakere involvert, det er derfor er en utfordring å stille krav til materialer i prosjektet og oppfølgningen av kravene.

For å sikre at krav blir ivaretatt er det viktig at prosjekterende har system for å ivareta miljøkrav til produkter i prosjekteringen. Dette gjelder både produkter og materialer (faste produkter) til anleggsplassen og kjemiske produkter som brukes i byggeprosessen.

Kravformulering: 

Entreprenør skal ved kontraktsignering dokumentere at de har et system for styring og kontroll av materialer og kjemiske produkter for å ivareta valgte miljøkrav, og rutiner for hvordan dette følges opp i prosjektet:

Hvis leverandøren ikke klarer å dokumentere, evt. ikke dokumenterer tilfredsstillende rutiner, ved kontraktsignering, kan det iverksettes sanksjoner i form av en dagbot som løper til forholdet er rettet.

Dokumentasjon av kravet: 

En dokumentasjon av systemet og styring av valg, og rutiner for oppfølging må inneholde:

 1. En beskrivelse av selve systemet:
  1. Hvordan systemer registrerer og fanger opp krav til <velg aktuelt tema>
   1. kjemikalier
   2. klimagassutslipp
   3. bruk av miljødeklarasjoner, EPD, eller tilsvarende.
  2. Hvordan håndterer systemet disse kravene videre i prosjektet?
 2. Dokumenterte rutiner for oppfølging i prosjektet:
  1. Ansvarlig personell
  2. Rutiner for å følge opp alle relevante materialvalg i prosjektet, som for eksempel krav til<velg aktuelt tema>
   1. kjemikalier
   2. klimagassutslipp
   3. bruk av miljødeklarasjoner, EPD, eller tilsvarende.
  3. Avvikssystem: Systemet skal har rutiner for å varsle byggherre så raskt som mulig dersom det planlegges produkter på anleggsplass som inneholder stoffer som står på prioritetslista.
 3. Relevant personell har den nødvendige opplæringen i systematikken og rutinene

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kontraktsvilkåret. Dette er et nytt marked og nye tjenesteleverandører kommer på banen. Dette kan være leverandører innen bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som ser på det som en fordel å knytte materialdata på produkter inn i egenskapene til elementene i modellene side.

Relaterte lenker: 

Følgende elektroniske systemer finnes i Norge:

Følgende elektroniske systemer finnes i Norge:

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 29. des 2020