Universell utforming

Grupper: 
  • Leie av eiendom
Kategori: 
  • Universell utforming

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at kravene til universell utforming blir ivaretatt, for å gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for både ansatte og besøkende.

Kravformulering: 

Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift i publikumsarealene /fellesarealene. Mulighet for trinnfri tilgjengelighet til arbeidsareal skal beskrives, og beskrivelse av de tiltak som kreves/er mulige der arbeidsgiver må tilrettelegge for medarbeider med særlige behov.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.

Informasjon om kravet: 

Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt).

Det skal stilles krav til publikumsarealene ved minimumsnivå for å sikre at adkomst til møter i bygget for personer med nedsatt bevegelsesevne. Kravet stilles til publikumsarealer som atkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjengelighet mellom disse.

Det er viktig å bemerke, at der en arbeidsgiver har en ansatt som får særlige behov er arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven pliktig til å tilrettelegge arbeidsplassen for den ansatte.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at kravene til universell utforming blir ivaretatt, for å gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for både ansatte og besøkende.

Kravformulering: 

Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra gjeldende Teknisk forskrift.

Informasjon om kravet: 

Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt).

Det skal stilles krav til publikumsarealene ved minimumsnivå for å sikre at adkomst til møter i bygget for personer med nedsatt bevegelsesevne. Kravet stilles til publikumsarealer som atkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjengelighet mellom disse.

Det er viktig å bemerke, at der en arbeidsgiver har en ansatt som får særlige behov er arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven pliktig til å tilrettelegge arbeidsplassen for den ansatte.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at kravene til universell utforming blir ivaretatt, for å gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for både ansatte og besøkende.

Kravformulering: 

Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift. Publikumsarealene skal i tillegg tilfredsstille NS 11001-1:2009 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygg.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 11001-1:2018.

Informasjon om kravet: 

Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt).

Det skal stilles krav til publikumsarealene ved minimumsnivå for å sikre at adkomst til møter i bygget for personer med nedsatt bevegelsesevne. Kravet stilles til publikumsarealer som atkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjengelighet mellom disse.

Det er viktig å bemerke, at der en arbeidsgiver har en ansatt som får særlige behov er arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven pliktig til å tilrettelegge arbeidsplassen for den ansatte.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Kriteriet skal sikre at kravene til universell utforming blir ivaretatt, for å gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for både ansatte og besøkende.

Kravformulering: 

Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift og NS 11001-1:2018 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygg. Bygget skal tilrettelegges for at personer med nedsatt bevegelsesevne skal ta seg ut til det fri ved egen hjelp.

Dokumentasjon av kravet: 

Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift og NS 11001-1:2018 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygg (under revisjon nå). Bygget skal tilrettelegges for at personer med nedsatt bevegelsesevne skal ta seg ut til det fri ved egen hjelp.

Informasjon om kravet: 

Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt).

Det skal stilles krav til publikumsarealene ved minimumsnivå for å sikre at adkomst til møter i bygget for personer med nedsatt bevegelsesevne. Kravet stilles til publikumsarealer som atkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjengelighet mellom disse.

Det er viktig å bemerke, at der en arbeidsgiver har en ansatt som får særlige behov er arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven pliktig til å tilrettelegge arbeidsplassen for den ansatte.

Relaterte lenker: 

Publisert: 19. des 2018, Sist endret: 22. Jan 2020