Unngå bruk av PVC

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme rene kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

PVC bidrar til utslipp av miljøskadelige stoffer - særlig ved avhending av produktet, og bør derfor unngås.

Kravformulering: 

Bruk av PVC (polyvinylklorid) skal ikke forekomme i noen av delene i produktet.

Det gis unntak for eventuelle elektriske kabler.

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbyder skal levere egenerklæring på at kravet er oppfylt.

Oppfyllelse av kravet kan også dokumenteres ved tilgang på gyldig sertifikat på at tilbudt møbelprodukt er tildelt sertifisering utviklet i henhold til ISO 14024 (Type I eller Type I-lik) som oppfyller kravet. For eksempel Svanemerket.

Informasjon om kravet: 

Bruk av PVC er utbredt, men på grunn av skadelig miljøpåvirkning (både utslipp ved produksjon, men særlig ved kassering av produktet) bør det stilles krav til at møbelproduktene ikke skal inneholde PVC.

I noen tilfeller kan oppdragsgivere ha behov for møbeltekstiler som er belagte på grunn av strenge krav til rengjøring av produktene. Dette kan gjelde møbler på institusjoner, som for eksempel sittemøbler på sykehjem. Det finnes dog andre typer belagte tekstiler (/kunstskinn), som kan brukes i stedet for PVC-tekstiler. Innkjøper bør ved slike anskaffelser, i forkant av konkurransen, undersøke om markedet kan lever ønskede møbler med andre typer belagte tekstiler. Dersom PVC må benyttes kan oppdragsgiver etterspørre informasjon om materialet er resirkulerbart og stille krav om at tilbyder skal levere beskrivelse av hvordan det korrekt skal avhendes.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020