Unngå innhold av ikke-fornybare mineralressurser

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Globalt er det begrensede naturlige forekomster av ikke-fornybare mineralressurser. Dersom fremtidig utvinning av globale ressurser fortsetter å øke med 3% hvert år frem til 2050, for så å stabilisere seg, vil tilgjengelige forekomster av sink, kobber og krom være uttømt hhv. i år 2100, 2150 og 2250. Innen 80 år - 230 år antas det at disse ressursene er lite tilgjengelig.

Argument

Ved å minimere bruk av byggematerialer som inneholder sink, kobber og krom sparer vi på globale ikke-fornybare mineralreserver.

 

 

Kravformulering: 

Det skal ikke brukes utvendig kledning (fasade- og takplater) som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber eller krom.

Kravet skal dokumenteres oppfylt som en del av forprosjektrapporten. I detaljprosjekt skal kravet være en del av de relevante beskrivelsene.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Globalt er det begrensede naturlige forekomster av ikke-fornybare mineralressurser. Dersom fremtidig utvinning av globale ressurser fortsetter å øke med 3% hvert år frem til 2050, for så å stabilisere seg, vil tilgjengelige forekomster av sink, kobber og krom være uttømt hhv. i år 2100, 2150 og 2250.Innen 80 år - 230 år antas det at disse ressursene er lite tilgjengelig.

Argument

Ved å minimere bruk av byggematerialer som inneholder sink, kobber og krom sparer vi på globale ikke-fornybare mineralreserver.

 

Kravformulering: 

Det skal ikke brukes utvendig kledning (fasade- og takplater) som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber eller krom.

Kravet skal dokumenteres oppfylt som en del av forprosjektrapporten. I detaljprosjekt skal kravet være en del av de relevante beskrivelsene

 

Det skal ikke brukes rør som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber, eller krom.

Hvis det ikke finnes gode alternativ til kobberfrie rør skal dette dokumenteres, og det skal søkes byggherre om godkjenning for bruk.

Eventuelle avvik skal dokumenteres i et rapporteringssystem for prosjektet

 

Relaterte lenker: 

Støttende dokument

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020