Unngå innhold av ikke-fornybare mineralressurser

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Globalt er det begrensede naturlige forekomster av ikke-fornybare mineralressurser. Dersom fremtidig utvinning av globale ressurser fortsetter å øke med 3% hvert år frem til 2050, for så å stabilisere seg, vil tilgjengelige forekomster av sink, kobber og krom være uttømt hhv. i år 2100, 2150 og 2250. Innen 80 år - 230 år antas det at disse ressursene er lite tilgjengelig.

Argument

Ved å minimere bruk av byggematerialer som inneholder sink, kobber og krom sparer vi på globale ikke-fornybare mineralreserver.

Kravformulering: 

Det skal ikke brukes utvendig kledning (fasade- og takplater) som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber eller krom.

Leverandør skal avgi en erklæring på at det ikke er benyttet ikke-godkjente produkter utover det som er skriftlig søkt om og akseptert av byggherren.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Globalt er det begrensede naturlige forekomster av ikke-fornybare mineralressurser. Dersom fremtidig utvinning av globale ressurser fortsetter å øke med 3% hvert år frem til 2050, for så å stabilisere seg, vil tilgjengelige forekomster av sink, kobber og krom være uttømt hhv. i år 2100, 2150 og 2250. Innen 80 år - 230 år antas det at disse ressursene er lite tilgjengelig.

Argument

Ved å minimere bruk av byggematerialer som inneholder sink, kobber og krom sparer vi på globale ikke-fornybare mineralreserver.

Kravformulering: 

Det skal ikke brukes utvendig kledning (fasade- og takplater) som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber eller krom.

Leverandør skal avgi en erklæring på at det ikke er benyttet ikke-godkjente produkter utover det som er skriftlig søkt om og akseptert av byggherren.

 

Det skal ikke brukes rør som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber, eller krom.

Hvis det ikke finnes gode alternativ til kobberfrie rør skal dette dokumenteres, og det skal søkes prosjektleder om godkjenning for bruk.

Eventuelle avvik skal dokumenteres i et rapporteringssystem for prosjektet

Ved bruk av ikke-godkjent utvendig kledning (fasade- og takplater), og rør som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber og krom, skal leverandør betale et gebyr per produkt og benyttet mengde.

Dersom det ikke finnes gode alternativ til kobberfrie rør skal dette dokumenteres, og det skal søkes prosjektleder om godkjenning for bruk. Dokumentasjonen skal inn til byggherre fortløpende i prosjektets avvikssystem.

 

 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020