Unngå tropisk og ikke-bærekraftig trevirke

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Avskoging, ulovlig hogst og rovdrift av skogen er fortsatt et problem i verden. Dette har mange konsekvenser ikke bare for skogen, klima og naturen, men også for samfunnet gjennom tilsidesettelse av lokalbefolkning, korrupsjon og urettferdig konkurranse i markedet.

Ved å bruke trevirke og trebaserte produkter fra dokumentert bærekraftig skog vil dette bidra til å ta vare på skogen etter miljømessige, sosiale og økonomiske interesser. Ved å unngå jomfruelig tropisk tre bidrar dette til mindre press på avskoging i tropisk strøk ved bruk av tre.

Kravformulering: 

Det tillates kun bruk av trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene.

Bruk av tropisk trevirke skal ikke forekomme. Dette gjelder også miljøsertifisert tropisk tømmer.
Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke leveres fra leverandør:

 • Forprosjekt: Bekreftes som en del av forprosjektrapporten

 • Detaljprosjekt: Kravet skal være en del av de relevante beskrivelsene.

Informasjon om kravet: 

Selv om det ikke fremkommer i produktdokumentasjonen kan det være en risiko for at produkter fremdeles inneholder tropisk trevirke.

Tropisk tømmer er tømmer laget av tre som vokser i tropiske regnskoger eller tropiske/ subtropiske fuktige skoger og høstes der. Typiske eksempler på viktige typer av betydning innen produksjon av byggevarer inkluderer blant annet:

 • Maogny

 • Teak

 • Ebony

 • Rosewood

 • Narra

 • Chloroxylon

Regnskogfondet har laget en liste basert på CITES listen.

 

Dokumentert gjenbruk av tropisk tømmer kan godtas, der det er beskrevet og attestert hvor trevirket kommer fra.

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 22. nov 2021