Unngå tropisk og ikke-bærekraftig trevirke

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Minst dobbelt så mye norsk skog må vernes om Stortingets mål skal nås. Det er særlig lav andel av vernet skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark. Det er dessuten behov for økt vern av flere skogtyper som er viktige for biologisk mangfold.Ifølge Regnskogfondet er regnskogene de mest artsrike økosystemene på landjorda, den dekker rundt 6 prosent av jordoverflata, men over halvparten av verdens arter er representert her.

Argument

Ved å bruke trevirke kun fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, kan dette bidra til å bevare verdifulle miljøaspekter i norske skoger.

Ved å unngå å benytte jomfruelig tropisk trevirke i offentlige anskaffelser, bidrar dette til at Norge ikke støtter avskoging av tropisk regnskog ved bruk av trevirke.

Kravformulering: 

Det tillates kun bruk av trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene.

Bruk av tropisk trevirke skal ikke forekomme. Dette gjelder også miljøsertifisert tropisk tømmer.
Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke leveres fra leverandør:

 • Forprosjekt: Bekreftes som en del av forprosjektrapporten

 • Detaljprosjekt: Kravet skal være en del av de relevante beskrivelsene.

Informasjon om kravet: 

Selv om det ikke fremkommer i produktdokumentasjonen kan det være en risiko for at produkter fremdeles inneholder tropisk trevirke.

Tropisk tømmer er tømmer laget av tre som vokser i tropiske regnskoger eller tropiske/ subtropiske fuktige skoger og høstes der. Typiske eksempler på viktige typer av betydning innen produksjon av byggevarer inkluderer blant annet:

 • Maogny

 • Teak

 • Ebony

 • Rosewood

 • Narra

 • Chloroxylon

Regnskogfondet har laget en liste basert på CITES listen.

 

Dokumentert gjenbruk av tropisk tømmer kan godtas, der det er beskrevet og attestert hvor trevirket kommer fra.

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020