Utskifting av kritiske komponenter i nettbrett

Grupper: 
  • Nettbrett
Kategori: 
  • Forlenge levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Formålet er å oppnå lang levetid på IT-utstyr ved å gjøre kritiske og utskiftbare komponenter tilgjengelig og å gi oppdragsgiveren instruksjoner på hvordan de kan skiftes ut. 

Kravformulering: 

  1. Leverandøren, eller dennes underleverandører (produsenter) skal tilby steg-for-steg-instruksjoner som beskriver hvordan kritiske komponenter; dvs. komponenter som inngår i tabellen nedenfor, kan byttes ut. Tabellen nedenfor er hentet fra TCO Certified generasjon 8 punkt 6.2 Replaceable components. 
  2. Instruksjonene skal være allment tilgjengelige på internett, med gratis tilgang.
  3. Komponentene listet opp i tabellen nedenfor skal minimum  
  • være allment tilgjengelig for kjøp (komponentene må ikke være identiske så lenge de gir minimum tilsvarende ytelse) 

eller 

  • kunne erstattes gjennom garanti- eller vedlikeholdsavtale (avhengig av hvilke komponent det gjelder) 

Kravet gjelder i 3 år etter levering av IT-utstyret.  

Kritiske komponenter i tabellen som ikke inngår i IT-utstyret som anskaffes trenger ikke gjøres tilgjengelig. CPU (prosessor) som er limt fast, omfattes ikke av kravet. 

IT-utstyrDeler (norsk)Deler (engelsk)
Nettbrett

Batteri

Display Panel/skjerm-montering

Ekstern/intern strømforsyning

Battery

Display Panel/Display assembly

External/Internal PSU

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal bekrefte at kravet oppfylles. Senest ved kontaktens oppstart skal leverandøren videreformidle nettsider med instruksjoner som viser hvordan delene i IT-utstyret kan erstattes.  

Informasjon om kravet: 

Det å forlenge levetiden til IT-utstyr er den mest effektive måten å redusere miljøpåvirkningen på. Komponenter som ofte slites ut eller blir utdaterte kan begrense IT-utstyrets totale levetid om de ikke kan byttes ut. Ved å gjøre disse kritiske utskiftbare komponentene tilgjengelige og gi brukeren klare instruksjoner om hvordan man bytter dem, kan IT-utstyret få lengre levetid. 

Kravet inngår i TCO Certified generasjon 8 (punkt 6.2 Replaceable components). Ambisjonen er at min. 30 prosent av IT-utstyr på det internasjonale markedet skal klare kravene i sertifiseringen når en ny generasjon lanseres, slik at det finnes flere produsenter som oppfyller kravene, og at man dermed oppnår konkurranse i anskaffelsen. TCO Certifieds product finder (se «Relaterte lenker») viser hvor mange produkter som er sertifisert av TCO Certified innen produktkategorier som PC-er, skjermer og nettbrett, men IT-utstyr trenger ikke å være sertifisert av TCO Certified for å tilfredsstille kravet.  

Når TCO Certified og andre tilsvarende type 1 miljømerkeordninger ikke foreslås som dokumentasjon på dette kravet, er det fordi for eks. TCO Certified krever at kravet skal oppfylles i levetiden på TCO-sertifikatet de utsteder, mens Difi krever at kravet skal gjelde 3 år fra og med levering av IT-utstyret til den offentlige oppdragsgiver.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. sep 2019, Sist endret: 25. sep 2019