Utslipp av karbondioksid (CO₂)

Grupper: 
  • Varebil
Kategori: 
  • Karbondioksid (CO₂)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å sikre at det stilles teknisk krav til CO2-utslipp som er noe strengere enn nåværende lovkrav.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte varebiler som slipper ut mindre enn 150 g CO2/km ved blandet kjøring gis poeng etter en skala fra 0 – 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

CO2-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens "Nybilvelger".

Informasjon om tildelingskriteriet: 

I 2017 var 98% av førstegangsregistrerte varebiler over 1900 kg. Derfor vurderes alle N1-klasser under ett. Dette betyr imidlertid at for de tyngste varebilene vil basiskravet være mest relevant, mens avansert er mer relevant for lettere varebiler. Spydspisskravet må vurderes utfra markedssituasjonen på anskaffelsens tidspunkt.

Utslippsverdien i gram CO2 per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomheten overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter henholdsvis 125 g eller 210 g CO2/km som krav.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Krav og kriterier til CO2-utslipp kan kombineres med tildelingskriterium på energiforbruk.

Bruk Vegvesenets verktøy "Nybilvelgeren" for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere drivstofforbruket og dermed redusere mengden CO2 som stammer fra eksosutslipp.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte varebiler som slipper ut mindre enn 125 g CO2/km ved blandet kjøring gis poeng etter en skala fra 0 – 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

CO2-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens "Nybilvelger".

 

Informasjon om tildelingskriteriet: 

I 2017 var 98% av førstegangsregistrerte varebiler over 1900 kg. Derfor vurderes alle N1-klasser under ett. Dette betyr imidlertid at for de tyngste varebilene vil basiskravet være mest relevant, mens avansert er mer relevant for lettere varebiler. Spydspisskravet må vurderes utfra markedssituasjonen på anskaffelsens tidspunkt.

Utslippsverdien i gram CO2 per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomheten overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter henholdsvis 120 g eller 175 g CO2/km som krav.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Kravet til CO2-utslipp kan kombineres med tildelingskriterium på energiforbruk.

Bruk Vegvesenets verktøy "Nybilvelgeren" for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019