Utslipp av karbondioksid (CO₂)

Grupper: 
  • Personbil
Kategori: 
  • Karbondioksid (CO₂)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere drivstofforbruket og dermed redusere mengden CO2 som stammer fra eksosutslipp

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte personbiler som slipper ut mindre enn 80 g CO2/km ved blandet kjøring gis poeng etter en skala fra 0 - 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

CO2-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens "Nybilvelger".

Innkjøper kan eventuelt etterspørre merkeplakaten "Miljø- og energimerking av nye personbiler" per bilmodell. Alle forhandlere er pålagt å ha en merkeplakat som beskriver personbilens miljø- og energiegenskaper.

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Utslippsverdien i gram CO2 per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomhetens overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter 80 g CO2/km som et krav.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Krav og kriterier til CO2-utslipp kan kombineres med tildelingskriterium på energiforbruk.

Bruk Vegvesenets verktøy «Nybilvelgeren» for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Bruk merkeplakaten «Miljø- og energimerking av nye personbiler» som gir informasjon om CO2- og NOx-utslipp, samt energiforbruk.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. Jan 2018, Sist endret: 31. Mai 2019