Utslipp av karbondioksid (CO₂)

Grupper: 
  • Varebil
Kategori: 
  • Karbondioksid (CO₂)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å sikre at det stilles teknisk krav til CO2-utslipp som er noe strengere enn nåværende lovkrav. 

Kravformulering: 

Kjøretøyet skal ved blandet kjøring slippe ut maksimalt 150 g CO2/km.

Dokumentasjon av kravet: 

CO2-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens "Nybilvelger".

Informasjon om kravet: 

I 2017 var 98% av førstegangsregistrerte varebiler over 1900 kg. Derfor vurderes alle N1-klasser under ett. Dette betyr imidlertid at for de tyngste varebilene vil basiskravet være mest relevant, mens avansert er mer relevant for lettere varebiler. Spydspisskravet må vurderes utfra markedssituasjonen på anskaffelsens tidspunkt.

Utslippsverdien i gram CO2 per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

Kravet til CO2-utslipp kan kombineres med tildelingskriterium på energiforbruk. 

Bruk Vegvesenets verktøy "Nybilvelgeren" for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Ytelse som er bedre enn kravet kan oppnås ved å bruke tildelingskriteriet "Utslipp av karbondioksid (Co₂)", Basis, i tillegg til denne kravspesifikasjonen.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

 

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere drivstofforbruket og dermed redusere mengden CO2 som stammer fra eksosutslipp.

Kravformulering: 

Kjøretøyet skal ved blandet kjøring slippe ut maksimalt 125 g CO2/km. 

Dokumentasjon av kravet: 

CO2-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens "Nybilvelger".

Informasjon om kravet: 

I 2017 var 98% av førstegangsregistrerte varebiler over 1900 kg. Derfor vurderes alle N1-klasser under ett. Dette betyr imidlertid at for de tyngste varebilene vil basiskravet være mest relevant, mens avansert er mer relevant for lettere varebiler. Spydspisskravet må vurderes utfra markedssituasjonen på anskaffelsens tidspunkt.

Utslippsverdien i gram CO2 per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

Kravet til CO2 kan kombineres med tildelingskriterium på energiforbruk.

Bruk Vegvesenets verktøy "Nybilvelgeren" for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Ytelse som er bedre enn kravet kan oppnås ved å bruke tildelingskriteriet "Utslipp av karbondioksid (Co₂)", Avansert, i tillegg til denne kravspesifikasjonen.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging"

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere drivstofforbruket og dermed redusere mengden CO2 som stammer fra eksosutslipp. Kriteriet skal også oppmuntre til innovasjon fordi kjøretøy som oppfyller kravet er nullutslippskjøretøy.

Kravformulering: 

Kjøretøyet skal slippe ut 0 g CO2/km.

Kjøretøyet skal altså være et nullutslippskjøretøy (el-, hydrogen- eller biogass).

 

 

Dokumentasjon av kravet: 

CO2-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens "Nybilvelger".

Informasjon om kravet: 

Bruk av kravet forutsetter at innkjøper foretar en markedsanalyse i forkant av anskaffelsen for å sikre et tilstrekkelig antall tilbud. For eksempel kan dette gjøres gjennom dialog med markedet eller innovativ anskaffelsesmetodikk. Det må være et tilstrekkelig antall kjøretøy på markedet som ivaretar de tekniske kravene på bilen for å sikre reell konkurranse.

Bruk av kravet forutsetter at kjøretøyene (først og fremst elbiler) oppfyller brukerens behov. For eksempel er det viktig å vurdere behov for rekkevidde, tilhengerfeste og firehjulstrekk. I tillegg forutsetter det at nødvendig fylle- og ladeinfrastruktur er tilgjengelig.

Kravet til CO2 kan kombineres med tildelingskriterium på energiforbruk.

Bruk Vegvesenets verktøy "Nybilvelgeren" for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. Jan 2018, Sist endret: 31. Mai 2019