Utslipp av nitrogenoksider (NOx)

Grupper: 
  • Personbil
Kategori: 
  • Nitrogenoksider (NOx)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere mengden NOx som stammer fra eksosutslipp.

Kravformulering: 

Kjøretøyet skal ved blandet kjøring slippe ut maksimalt 35 mg NOx/km.

 

Dokumentasjon av kravet: 

NOx-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger». 

Innkjøper kan eventuelt etterspørre merkeplakaten «Miljø- og energimerking av nye personbiler» per bilmodell. Alle forhandlere er pålagt å ha en merkeplakat som beskriver personbilens miljø- og energiegenskaper.

Informasjon om kravet: 

Utslippsverdien i gram NOx per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km, og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

NOx-utslipp for bensinbiler er noe lavere sammenlignet med dieselbiler. Dette kravet tar utgangspunkt i utslippsverdier fra bensinbiler.

Bruk Vegvesenets verktøy «Nybilvelgeren» for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Bruk merkeplakaten «Miljø- og energimerking av nye personbiler» som gir informasjon om CO2- og NOx-utslipp.

Ytelse som er bedre enn kravet kan oppnås ved å bruke tildelingskriteriet "Utslipp av Nitrogenoksider (NOx)", basis, i tillegg til denne kravspesifikasjonen.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

 

 

 

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere mengden NOx som stammer fra eksosutslipp.

Kravformulering: 

Kjøretøyet skal slippe ut 0 g NOx/km.

Kjøretøyet skal altså være et nullutslippskjøretøy (el-, hydrogen- eller biogassbil).

Dokumentasjon av kravet: 

NOx-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger». 

Innkjøper kan eventuelt etterspørre merkeplakaten «Miljø- og energimerking av nye personbiler» per bilmodell. Alle forhandlere er pålagt å ha en merkeplakat som beskriver personbilens miljø- og energiegenskaper.

Informasjon om kravet: 

Bruk av kravet forutsetter at innkjøper foretar en markedsanalyse i forkant av anskaffelsen for å sikre et tilstrekkelig antall tilbud. For eksempel kan dette gjøres gjennom dialog med markedet eller innovativ anskaffelsesmetodikk. Det må være et tilstrekkelig antall kjøretøy på markedet som ivaretar de tekniske kravene på bilen for å sikre reell konkurranse.

Bruk av kravet forutsetter at kjøretøyene (først og fremst elbiler) oppfyller brukerens behov. For eksempel er det viktig å vurdere behov for rekkevidde, tilhengerfeste og firehjulstrekk. I tillegg må nødvendig fylle- og ladeinfrastruktur være tilgjengelig for at kriteriet skal kunne brukes.

Bruk Vegvesenets verktøy «Nybilvelgeren» for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Bruk merkeplakaten «Miljø- og energimerking av nye personbiler» som gir informasjon om CO2- og NOx-utslipp.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 13. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019