Utslipp av nitrogenoksider (NOx)

Grupper: 
  • Personbil
Kategori: 
  • Nitrogenoksider (NOx)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere mengden NOX som stammer fra eksosutslipp.

 

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte personbiler som slipper ut mindre enn 35 mg NOX/km ved blandet kjøring gis poeng etter en skala fra 0 - 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

NOx-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger».

Innkjøper kan eventuelt etterspørre merkeplakaten «Miljø- og energimerking av nye personbiler» per bilmodell. Alle forhandlere er pålagt å ha en merkeplakat som beskriver personbilens miljø- og energiegenskaper.

 

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomheten overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter 35 mg NOX/km som et krav.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Bruk Vegvesenets verktøy «Nybilvelgeren» for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Merkeplakaten «Miljø- og energimerking av nye personbiler» veileder om CO2- og NOX-utslipp.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 14. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019