Utslipp av nitrogenoksider (NOx)

Grupper: 
  • Varebil
Kategori: 
  • Nitrogenoksider (NOx)

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere mengden nitrogenoksider (NOx) som stammer fra eksosutslipp. Kriteriet skal også oppmuntre til innovasjon da kjøretøy som oppfyller kravet er nullutslippskjøretøy.

Kravformulering: 

Kjøretøy skal slippe ut 0 g NOx/km.

Kjøretøyet skal altså være et nullutslippskjøretøy (el-, hydrogen- eller biogassbil).

 

Dokumentasjon av kravet: 

NOx-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen om ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger».

Informasjon om kravet: 

Bruk av kravet forutsetter at innkjøper foretar en markedsanalyse i forkant av anskaffelsen for å sikre et tilstrekkelig antall tilbud. For eksempel kan dette gjøres gjennom dialog med markedet eller innovativ anskaffelsesmetodikk. Det må være et tilstrekkelig antall kjøretøy på markedet som ivaretar de tekniske kravene på bilen for å sikre reell konkurranse.

Bruk av kravet forutsetter at kjøretøyene (først og fremst elbiler) oppfyller brukerens behov. For eksempel er det viktig å vurdere behov for rekkevidde, tilhengerfeste og firehjulstrekk. I tillegg forutsetter det at nødvendig fylle- og ladeinfrastruktur er tilgjengelig.

Bruk Vegvesenets verktøy «Nybilvelgeren» for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

 

 

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere mengden nitrogenoksider (NOX) som stammer fra eksosutslipp.

Kravformulering: 

Kjøretøyet skal ved blandet kjøring slipper ut maksimalt 76 mg NOX/km.

Dokumentasjon av kravet: 

NOx-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger».

Informasjon om kravet: 

Nyttelast er den belastningen et kjøretøy kan bli belastet med etter at kjøretøyets egenvekt er trukket fra.

Utslippsverdien i gram NOX per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

NOX-utslipp for bensinbiler en noe lavere sammenlignet med dieselbiler. Dette kravet tar utgangspunkt i utslippsverdier fra dieselbiler da denne kategorien dominerer varebilsegmentet.

Bruk Vegvesenets verktøy «Nybilvelgeren» for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Ytelse som er bedre enn kravet kan oppnås ved å bruke tildelingskriteriet "Utslipp av Nitrogenoksider (NOX)", basis, i tillegg til denne kravspesifikasjonen.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019