Utslipp av nitrogenoksider (NOx)

Grupper: 
  • Varebil
Kategori: 
  • Nitrogenoksider (NOx)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere mengden NOx som stammer fra eksosutslipp.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte varebiler som slipper ut mindre enn 76 mg NOX/km ved blandet kjøring gis poeng etter en skala fra 0 - 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

NOx-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger».

Informasjon om tildelingskriteriet: 

I 2017 var 98% av førstegangsregistrerte varebiler over 1900 kg. Derfor vurderes alle N1-klasser under ett. Dette betyr imidlertid at for de tyngste varebilene vil basiskravet være mest relevant, mens avansert er mer relevant for lettere varebiler.

Utslippsverdien i gram NOx per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

NOx-utslipp for bensinbiler er noe lavere sammenlignet med dieselbiler. Dette kravet tar utgangspunkt i utslippsverdier fra dieselbiler da denne kategorien dominerer varebilsegmentet.

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomheten overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter henholdsvis 75 mg eller 90 mg NOx/km som krav.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Bruk Vegvesenets verktøy «Nybilvelgeren» for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet med miljøkriteriet er å redusere mengden NOX som stammer fra eksosutslipp.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte varebiler som slipper ut mindre enn 61 mg NOX/km ved blandet kjøring gis poeng etter en skala fra 0 - 10 der 10 poeng er best.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

NOx-utslipp vil bli vurdert basert på informasjonen som ligger i Statens vegvesens «Nybilvelger».

Informasjon om tildelingskriteriet: 

I 2017 var 98% av førstegangsregistrerte varebiler over 1900 kg. Derfor vurderes alle N1-klasser under ett. Dette betyr imidlertid at for de tyngste varebilene vil basiskravet være mest relevant, mens avansert er mer relevant for lettere varebiler.

Utslippsverdien i gram NOX per kilometer ved blandet kjøring for lette kjøretøy beregnes etter en spesiell testmetode i EU. Kjøringssyklusen som brukes, New European Driving Cycle (NEDC), består av to deler, urban cycle (bykjøring) og extra urban cycle (landeveiskjøring). Første del gir utslippsverdien for bykjøring g/km og den andre gir verdien for landeveiskjøring i g/km. Verdien for blandet kjøring er oppnådd ved å vekte verdien for by- og landeveiskjøring.

NOX-utslipp for bensinbiler en noe lavere sammenlignet med dieselbiler. Dette kravet tar utgangspunkt i utslippsverdier fra dieselbiler da denne kategorien dominerer varebilsegmentet.

Vekting av kriteriet må vurderes opp mot virksomheten overordnede klima- og miljømål. Det er viktig at innkjøper setter 61 mg.

Difis effektmåler kan brukes til å vise klima- og miljøeffekten av valgt krav og kriterium sammenlignet med et gitt referansescenario.

Bruk Vegvesenets verktøy «Nybilvelgeren» for å se en liste over hvilke bilmodeller som oppfyller kravet.

Husk at krav og kriterier må følges opp. Veiledning finner du på Difis hjemmesider under "Kontraktsoppfølging".

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019