Utslipp fra kjøretøy

Grupper: 
  • Tjenester
Kategori: 
  • Motorteknologi og drivstoff

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing og klimagassutslipp fra kjøretøy.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Miljøprestasjonen på tilbudt flåte premieres (bedre prestasjon enn minimumskravet i kravspesifikasjonen). Poeng gis på bakgrunn av vedlagt evalueringsmatrise.

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Utfylling av vedlagte drivstoffmatrise.

Informasjon om tildelingskriteriet: 

For mer informasjon om bruk av evalueringsmatrisen, se tekstfelt i matrisen. Lenken til matrisen ligger under "Dokumentasjon av kravet" ovenfor.

Anskaffelse av eldre kjøretøy behandles ikke i dette kriteriesettet, men dersom oppdragsgiver ønsker å åpne for at det kan innfases nye kjøretøy underveis i kontrakten (for eksempel i tilfeller der det er lang leveringstid på kjøretøy), kan man åpne opp for at leverandør kan bruke kjøretøy med eldre Euro-standarder i mellomtiden, Dette gjelder spesielt om alternativet er å måtte anskaffe nye kjøretøy for en kort fase. I så tilfelle skal oppdragsgiver sette tidsfrist for når kravene til de nye kjøretøyene skal være overholdt.

Det kan være lurt å kontraktfeste at oppdragsgiver skal kunne kontrollere vognkort på forespørsel, slik at man har mulighet til å kontrollere om kjøretøyene som benyttes i kontrakten er i tråd med hva som ble tilbudt.

Nyttig å kombinere med

  • Kravspesifikasjon Utslipp fra Kjøretøy
  • Kontraktsvilkåret Tilgjengelighet av drivstoff
  • Kontraktsvilkåret Klima- og miljørapportering

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 27. sep 2018, Sist endret: 04. Feb 2022