Utslipp fra kjøretøy

Grupper: 
  • Avfall fra tjenesteytende virksomhet
Kategori: 
  • Motorteknologi og drivstoff

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å redusere luftforurensing fra kjøretøy.

Kravformulering: 

Kjøretøyene som skal brukes i kontrakten skal minimum tilfredsstille Euro V standard.

Min. X % av hentinger på kontrakten skal utføres av kjøretøy som minimum tilfredsstiller Euro VI-standardens krav til utslipp.

Kjøretøy med nullutslippsteknologi tilfredsstiller Euro-kravet.

Dokumentasjon av kravet: 

Utfylling av vedlagt tabell.

  Euro VI EURO V TOTAL
Andel hentinger Eks. 40% Eks. 60%                  100%
Antall kjøretøy Eks. 16 kjøretøy Eks. 24 kjøretøy Eks. 40 kjøretøy

 

Informasjon om kravet: 

Ved å vise til en teknologinøytral standard, som Euro-standarden, stiller man krav til hvor mye luftforurensing man maksimum tillater, samtidig som man åpner for flere løsningsalternativer.

Tunge kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge etter 31. desember 2013 tilfredsstille Euro VI-standarden (se Forordning (EF) nr. 595/2009 under «relaterte lenker»). Mange leverandører av avfallsinnsamling for tjenesteytende næring har imidlertid innslag av eldre kjøretøy i sine flåter. Det kan derfor være lurt å stille et minimumskrav til hvilken Euro-standard det er lov å tilby i kontrakten. Gjennom markedsundersøkelser vil oppdragsgiver få innsikt i hva markedet er i stand til å levere. Gjennom leverandørdialog eller ved å legge ut konkurransen som veiledende kunngjøring kan oppdragsgiver få nyttige innspill til kravet.

Motorteknologi med Euro V-standard kom på markedet i 2008. De har vesentlig høyere utslipp av NOx enn Euro VI-kjøretøyene, som ble lansert i 2013. Euro V-kjøretøy har på sin side lavere utslipp av NOx enn Euro IV-kjøretøy (lansert i 2005). I denne kravspesifikasjonen fokuserer vi på å minimere luftforurensing, og vi foreslår derfor at tjenesten skal utføres med minimum Euro V standard.  

Ved å gjøre en markedsundersøkelse kan du finne ut hva som kan tilbys blant leverandører som er relevante for ditt marked og hvor ambisiøs du ønsker å være i dine krav.

Euro-krav regulerer utslipp av primært NOx og partikler, men ikke utslipp av CO2. Hittil har det ikke vært noen standardisert måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. EU-kommisjonen har vedtatt en ny forordning som skal etablere et felles rammeverk for typegodkjenning av CO2- utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøy. Statens vegvesen gjennomfører i 2018 en offentlig høring om dette (forslag om endring av bilforskriften §3 for å implementere ny miljøforordning) i 2018.

Nyttig å kombinere med 

  • Utslipp fra kjøretøy (Tildelingskriterium)
  • Klima- og miljørapportering (Kontraktsvilkår)

 

 

 

 

 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 17. okt 2019