Utslippsreduksjon fra fartøy og maskiner til sjøs

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Utslipp fra byggeplass

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Anleggsvirksomhet knyttet til utbedring av farleder og vedlikehold av installasjoner til sjøs bidrar til utslipp av klimagasser, svovel og NOx.

Ved å stille krav til anleggsmaskiner og fartøy til og fra, og på anleggsområdet, kan vi bidra til reduksjon å redusere utslipp av NOx, partikler.

Kravformulering: 

Marin diesel som blir brukt i maskiner og fartøy til sjøs skal erstattes med anleggsdiesel/autodiesel (ADO).

Dokumentasjon av kravet: 

Månedlig rapportering over forbruk av drivstoff. Leverandør skal, på forespørsel fra oppdragsgiver, kunne legge frem kvitteringer for innkjøp av drivstoff i prosjektet.

Informasjon om kravet: 

Marin gassolje (MGO) har et svovelinnhold på inntil 1000 ppm, mot anleggsdiesel som har maks 10ppm svovelinnhold. Anleggsdiesel er dyrere enn MGO, men bytte av drivstoff vil ha stor effekt på luftforurensing.

Markedet for anleggsarbeid i sjø er begrenset. Dersom du ønsker fossilfrie maskiner anbefaler vi at du har en markedsdialog for å undersøke om leverandørene kan levere dette. Det er få sjøentreprenører og i hovedsak utstyr med eldre motorteknologi. Hvis markedet ikke er modent nok til å levere fossilfritt, kan du vurdere å stille disse kravene som kontraktsvilkår. Da har leverandørene tid på seg til å skaffe fossilfrie maskiner og fartøy til utførelsen av oppdraget. Ved innlevering av tilbud kan du be leverandøren svare på om ulike fossilfrie fartøy og utstyr er på plass ved kontraktsinngåelse eller ikke, og sette en frist for når disse skal være på plass (f.eks. <X> måneder etter kontraktsinngåelse). 

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020