IT-utstyr

Veiledningstekst til veiviser: 

Som et minimum bør oppdragsgivere vurdere basiskrav og -kontraktsvilkår til følgende:

  • lang levetid
  • kjemikalier og energieffektivitet
  • sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning
  • ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter

 

Flervalg: 

Det finnes ikke noe innhold med denne termen foreløpig.